25-26.01.2023
Online
od 499 PLN
Cel

Przekazanie uczestnikom informacji na temat zmian w podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnym oraz zapoznanie z nowymi wprowadzonymi zmianami przepisów prawa podatkowego obowiązujące w 2023 r..
Uczestnicy dowiedzą się jaki wpływ na ich bieżącą pracę będą miały ciągłe zmiany w przepisach podatkowych i ZUS, na przykładach poznają lub utrwalą zasady rozliczania wynagrodzeń z umowy o pracę, umów cywilnoprawnych czy też działalności gospodarczej.

string(6) "online"
Czas trwania
I dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Zapraszamy na szkolenie pracowników działów kadr i płac, pracowników służb księgowych i finansowych, osoby stosujące w bieżącej pracy prawo podatkowe oraz ubezpieczeń.

Szkolenie skierowane jest zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę, jak i dla bardziej doświadczonych osób, które dzięki szkoleniu będą mogły zaktualizować już posiadaną wiedzę oraz pozyskać nową.

Prowadzący
Ewa Gogolińska

praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

25.01.2023 (Środa)

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym pracowników oraz osób zatrudnionych w ramach umowy cywilnoprawnej w tym:

  • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym obowiązkowe i dobrowolne wskazanych grup,
  • obowiązki płatnika (zgłoszenia do ubezpieczenia, wyrejestrowanie, opłacanie składek i inne) – terminy,
  • zasady ustalania podstawy wymiaru składek oraz wysokości składek na ubezpieczenia społeczne wskazanych grup,
  • zasady podleganiu, naliczania i finansowania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • zasady podleganiu, naliczania i finansowania składek zdrowotnych w tym wskazanie zmian,
  • uprawnienia i świadczenia z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa (wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński) – zasady naliczania i wypłaty.

Zmiany w rozliczaniu podatku PIT od 2023 r.:

  • stosowanie kwoty wolnej od podatku w trakcie roku – zmiana dla płatnika i podatnika,
  • koszty uzyskania przychodu podstawowe oraz podwyższone – w tym zasady składania wniosków oraz odwołania po zmianach,
  • nowe zasady składania oświadczeń i wniosków – PIT-2, PIT-2A, PIT-3 (omówienie wzorów),
  • terminy obowiązywania oświadczeń i wniosków a zmiana stanu faktycznego,
  • oświadczenie na potrzeby korzystania z ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi senior+,
  • stosowanie oświadczeń i wniosków po ustaniu stosunku prawnego,
  • wyłączenie odpowiedzialności płatnika w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT,
  • brak obowiązku poboru zaliczek na podatek z tytułu umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
  • zmiany zasad i terminów rozliczenia rocznego PIT dla pracownika oraz rozliczenie roczne podatników.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2

26.01.2023 (Czwartek)

Wyliczenie wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, umów cywilnoprawnych od 2023 r. z uwzględnieniem zmian – przykłady:

  • przychody ze stosunku pracy określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – klasyfikacja i elementy składowe,
  • dochody wolne od podatku,
  • świadczenia nieodpłatne, świadczenia częściowo odpłatne oraz w naturze,
  • koszty uzyskania przychodów oraz kwota wolna od podatku,
  • skala podatkowa oraz stawki podatku,
  • wynagrodzenie ze stosunku pracy – progi zarobków, algorytm wyliczenia na przykładach,
  • kilka wynagrodzeń w jednym miesiącu – kiedy i jak rozliczyć z uwzględnieniem nowych zasad naliczania składki zdrowotnej, skali podatkowej oraz kwoty wolnej od podatku,
  • pracownik zatrudniony na część etatu – zasady naliczania wynagrodzenia i składki zdrowotnej a oświadczenie PIT 2,
  • zwolnienie od podatku dla osób do 26 roku życia, senior+ oraz czwórka+ – przykłady rozliczeń w tym składka zdrowotna,
  • przychody z działalności wykonywanej na podstawie umów cywilnoprawnych – przykłady rozliczenia:
   • zasady obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
   • koszty uzyskania przychodów z działalności wykonywanej osobiście,
   • kwota wolna od podatku po zmianach – przykłady,
   • naliczanie podatku dochodowego od umów cywilnoprawnych.

Rozliczenie roczne PIT-11, PIT-4R, PIT-C i inne – wskazanie problemów.

Sesja Pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-01-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-01-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Rozliczanie wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w praktyce po zmianach od 2023 r. w tym nowe wnioski i oświadczenia, kwota wolna od podatku, ulgi, pobór zaliczek i inne

Online, 25.01.2023 - 26.01.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi