Termin szkolenia gwarantowany
26.10.2022

Środa

Online
od 549 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu przedstawienie wyczerpująco problematyki podróży służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad naliczania świadczeń należnych z tego tytułu pracownikom.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie wyjazdy można kwalifikować jako podróże służbowe, a jakie takimi podróżami nie są i tym samym nie można w związku z nimi wypłacać świadczeń delegacyjnych.

Udział w szkoleniu rozwieje wątpliwości dotyczące bardzo istotnej i trudnej tematyki, jaką jest rozliczanie czasu pracy podczas delegacji. Duży nacisk położony zostanie na kwestię świadczeń delegacyjnych. I wreszcie, przeanalizowane zostanie samo polecenie wyjazdu służbowego i konsekwencje – w wielu przypadkach nie brane pod uwagę przez zlecających wyjazd – wprowadzania do nich określonych zapisów.

Na szkoleniu szeroko omówione zostaną skutki zmian wysokości diety dla trwających w dniu wejścia w życie zmian podróży  służbowych w zakresie naliczania diet ale również innych świadczeń będących pochodnymi od diety, takich jak przede wszystkim ryczałtu noclegowe. Przedstawiony zostanie wpływ zmian na obowiązujące u pracodawców prawo wewnętrzne – pracodawca spoza sfery budżetowej wysokość świadczeń „delegacyjnych” reguluje w przepisach wewnętrznych; zmiany stawek mogą mieć bardzo istotny wpływ na obowiązywanie dotychczasowych zapisów.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • techniki multimedialne
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest pracowników działów kadr, prawnych, osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

26.10.2022 (Środa)

Pojęcie podróży służbowej – jakie wyjazdy można kwalifikować jako podróże służbowe.

Obowiązek udania się w delegację, sytuacja, w których pracownicy mogą odmówić wyjazdu służbowego, zakaz delegowania pewnych grup pracowników.

Treść polecenia wyjazdu w podróż służbową.

Regulacje wewnętrzne dotyczące świadczeń z tytułu podróży służbowych – możliwy zakres, konieczność dostosowania do zmieniających się przepisów, przykłady regulacji.

Wspólne dla delegacji krajowych i zagranicznych zasady dotyczące rozliczania podróży służbowych – m. in. dokumentowanie poniesionych kosztów, wprowadzenie w nowym rozporządzeniu przykładowego katalogu „dodatkowych wydatków” i tego konsekwencje.

Świadczenia z tytułu delegacji krajowych:

  • diety, zmiany stawek diet 2022 i kolejna planowana zmiana, naliczanie diet za czas trwania podróży przypadający na dzień wejścia w życie zmian,
  • koszty przejazdu,
  • ryczałty na jazdy lokalne,
  • noclegi – rozliczenie na podstawie wydatków i ryczałt, minimalny czas trwania noclegu dla wypłaty ryczałtu, naliczenie ryczałtu za nocleg w dniu wejścia w życie zmienionych stawek,
  • inne wydatki.

Należności przysługujące pracownikom z tytułu delegacji zagranicznej:

  • diety, planowane zmiany stawek diet i konsekwencje tych zmian,
  • koszty przejazdów miejscowych i dojazdów,
  • noclegi – koszty stwierdzone rachunkiem i ryczałty, noclegi przy tranzycie do państwa docelowego,
  • inne wydatki.

Czas pracy w delegacji:

  • część delegacji zaliczana do czasu pracy,
  • część delegacji niezaliczana do czasu pracy,
  • nadgodziny,
  • okresy minimalnego wypoczynku,
  • korzystne dla pracodawcy regulacje regulaminu pracy.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-10-2022)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-10-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte