19.10.2021

Wtorek

Online
od 399 PLN
Cel

Dzięki szkoleniu poznasz, uzupełnisz, uporządkujesz sobie podstawowe pojęcia i zasady finansów publicznych, zrozumiesz specyfikę funkcjonowania sektora finansów publicznych, będziesz umiał lepiej porozumieć się z księgowym swojej jednostki.

Sektor finansów publicznych ma swoje bardzo specyficzne zasady funkcjonowania. Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych mają problem z odnalezieniem się w gąszczu charakterystycznych zasad tego sektora, a przecież ponoszą odpowiedzialność w tym zakresie. Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w sposób łatwy i zrozumiały w zakresie podstawowych pojęć i zasad funkcjonowania finansów publicznych oraz rachunkowości budżetowej.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej samorządowych jednostek budżetowych.

Prowadzący
Agnieszka Drożdżal

wieloletnia Skarbnik Gminy, doświadczona trenerka i doradczyni w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju. Współpracowniczka miesięczników „Finanse publiczne”, „Poradnik rachunkowości budżetowej”.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Polecamy również
25.11.2021 Podstawy finansów publicznych dla niefinansistów Online Agnieszka Drożdżal Rekrutacja w toku

Program

Dzień 1

19.10.2021 (Wtorek)

I. FINANSE PUBLICZNE

Funkcjonowanie jednostek budżetowych w systemie finansów JST.

Zasady gospodarowania środkami publicznymi m.in. klasyfikacja budżetowa, obieg i podstawowe zasady dotyczące dochodów i wydatków, zaciąganie zobowiązań, zaangażowanie.

Plan finansowy jednostki a budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – zasady opracowania, terminy, zmiany, sprawozdawczość.

Kontrola zarządcza – istota.

Odpowiedzialność kierownika jednostki za finansowe funkcjonowanie jednostki.

Rola, prawa i obowiązki głównego księgowego jednostki.

Dyscyplina finansów publicznych:

  • podmiotowy zakres odpowiedzialności,
  • przedmiotowy zakres odpowiedzialności – charakterystyka czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych – istota, zasady, środki zapobiegawcze w praktyce jednostek, m.in. w zakresie:
   • należności,
   • zaciągania zobowiązań,
   • dokonywania wydatków,
   • inwentaryzacji,
   • sprawozdawczości,
   • zamówień publicznych,
   • kontroli zarządczej.

II. RACHUNKOWOŚĆ

Polityka rachunkowości jako najważniejszy zbiór wewnętrznych uregulowań jednostki w zakresie rachunkowości – istota, zasady.

Prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – co oznacza.

Gospodarowanie majątkiem, w tym kontrola nad majątkiem jednostki – inwentaryzacja, istota.

Podróże służbowe, a podróże miejscowe, wyjścia służbowe itp. – rozliczenia.

Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych – zasady naliczania, prawidłowości funkcjonowania, rozliczania.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09-11-2021)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09-11-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Podstawy finansów publicznych i rachunkowości dla kadry kierowniczej samorządowych jednostek budżetowych

Online, 19.10.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi