15-16.07.2021
Online
od 849 PLN
Cel

Celem szkolenia jest wdrożenie uczestnika w zagadnienia kształtujące specyfikę rachunkowości jednostki budżetowej.

Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych oparta jest o przepisy powszechnie obowiązujące jednostki gospodarcze oraz o szczególne przepisy kształtujące specyfikę sektora publicznego. Szkolenie obejmuje zagadnienia  rachunkowości prowadzonej w jednostkach budżetowych, jako podstawowej i powszechnie występującej formie organizacyjno-prawnej instytucji publicznych.

Szkolenie jest dwudniowe z możliwością uczestnictwa w wybranym, pierwszym lub drugim, dniu szkolenia.

Czas trwania
I dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • case studies
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • warsztat
 • wykład
Grupa docelowa

W szkoleniu szczególnie polecamy uczestnictwo trzem grupom odbiorców:

 • osobom, które są pracownikami jednostek sektora finansów publicznych w dziale finansowo-księgowym lub innych komórek organizacyjnych urzędu,
 • pracownikom jednostek sektora finansów publicznych, którzy nie zajmują się księgowością i chcą zrozumieć wymagania im stawianym w zakresie spraw księgowych na stanowisku pracy,
 • osobom, które pracowały w księgowości sektora prywatnego i chciałyby podjąć pracę w dziale finansowo-księgowym w jednostce budżetowej.
Prowadzący
Ireneusz Rosiek

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie finansów publicznych. Jest wykładowcą akademickim na kierunku "Finanse i rachunkowość" oraz ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

15.07.2021 (Czwartek)

Odpowiedzialność za rachunkowość w jednostce sektora finansów publicznych:

  • status głównego księgowego,
  • centra usług wspólnych jako alternatywa dla działów finansowo-księgowych,
  • odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki a kontrola wstępna zaciągania zobowiązań.

Bilans jako cel ewidencji księgowej.

Szczególne zasady rachunkowości budżetowej uregulowane rozporządzeniami ministra finansów:

  • wariant rachunku zysków i strat,
  • środki trwałe – wycena i umorzenie.

Ewidencjonowanie operacji na rachunku bankowym – konto 130:

  • budżetowanie, plan finansowy i zaangażowanie,
  • ewidencja wpływu środków z planu finansowego wydatków,
  • ewidencja najczęściej występujących wydatków.

Ewidencja wynagrodzeń w jednostkach budżetowych:

  • charakterystyka dodatku stażowego,
  • prowizja PIT i DRA – obligatoryjność naliczania,
  • naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Ewidencja przychodów (dochodów budżetowych):

  • należności budżetowe (cywilnoprawne, publicznoprawne, podatkowe / główne i uboczne),
  • podatek od towarów i usług w jednostkach budżetowych.

Ewidencja w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2

16.07.2021 (Piątek)

Jednostka budżetowa jednostki samorządu terytorialnego – specyfika:

  • dotacje wykorzystywane przez jednostkę budżetową,
  • centralizacja VAT,
  • rachunkowość urzędu i rachunkowość organu.

Sprawozdawczość budżetowa:

  • klasyfikacja budżetowa dochodów i wydatków – sprawozdania Rb-27* i Rb-28*,
  • budżet zadaniowy,
  • sprawozdawczość w zakresie długu publicznego – Rb-Z* i Rb-N.

Ewidencja wydatków na realizację projektów unijnych.

Sprawozdawczość finansowa:

  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Dyscyplina finansów publicznych i kontrola zarządcza.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • Całe szkolenie: 849 zł, I dzień szkolenia: 449 zł, II dzień szkolenia: 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 12-07-2021)
 • Całe szkolenie: 949 zł, I dzień szkolenia: 549 zł, II dzień szkolenia: 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 12-07-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
	string(6) "before"
	string(10) "12-07-2021"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Podstawy rachunkowości budżetowej w jednostkach sektora finansów publicznych

Online, 15.07.2021 - 16.07.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 849,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 849,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi