Termin szkolenia gwarantowany
19.03.2021

Piątek

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób praktyczny zasad tworzenia polityki rachunkowości.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie jest skierowane do kierowników jednostek, głównych księgowych, skarbników, pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę finansową w jednostkach sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Ewa Kozakiewicz

Praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

19.03.2021 (Piątek)

Polityka rachunkowości – regulacje prawne.

Wykaz przyjętych do stosowania krajowych standardów rachunkowości oraz stanowisk Komitetu Standardów Rachunkowości.

Zasady wyceny aktywów i pasywów:

  • podstawowe definicje: remont a ulepszenie,
  • progi istotności,
  • zasada memoriału a stosowane uproszczenia.

Sposób prowadzenia ksiąg:

  • zasady określania roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych.

Zakładowy plan kont:

  • wykaz kont księgi głównej – ewidencji syntetycznej,
  • zasady klasyfikacji zdarzeń,
  • zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych.

Instrukcja kasowa.

Instrukcja obiegu dokumentów:

  • zasady grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności.

System ochrony danych w jednostce.

Instrukcja kontroli finansowej:

  • kontrola zaciągania zobowiązań,
  • kontrola udzielania zamówień publicznych,
  • kontrola wydatków budżetowych i innych dyspozycji środkami pieniężnymi,
  • kontrola gospodarki mieniem,
  • kontrola dokumentów księgowych; weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji; zatwierdzanie operacji finansowych.

Instrukcja druków ścisłego zarachowania.

Instrukcja inwentaryzacyjna.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-03-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-03-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte