Termin szkolenia gwarantowany
24.08.2021

Wtorek

Online
od 549 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia polityki rachunkowości oraz wpływem przyjętych rozwiązań na rachunkowość i wynik finansowy instytucji kultury. Uczestnicy uzyskają praktyczne informacje i porady dotyczące tworzenia polityki rachunkowości.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, głównych księgowych oraz pracowników służb księgowych instytucji kultury.

Prowadzący
Ewa Ostapowicz

Ekonomistka, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku zarządzania i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

24.08.2021 (Wtorek)

Podstawy prawne sporządzania Polityki Rachunkowości:

  • obowiązki ustawowe,
  • odpowiedzialność prawna,
  • zakres polityki rachunkowości.

Przygotowanie polityki rachunkowości:

  • rok i okres sprawozdawczy,
  • metody wyceny aktywów i pasywów,
  • ustalanie wyniku finansowego,
  • plan kont,
  • księga główna i księgi pomocnicze.

Dotacje i ich rozliczenie:

  • podmiotowa,
  • celowa.

Najczęściej popełniane błędy w polityce rachunkowości.

Aktualizacja i zmiana polityki rachunkowości.

Polityka rachunkowości a kontrola prowadzana przez inne instytucje.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-08-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-08-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte