06.10.2022

Czwartek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest omówienie uregulowań prawnych, które są istotne w aspekcie tworzenia i aktualizowania polityki rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Adresatami szkolenia są osoby pracujące w komórkach finansowo-księgowych, które chcą zgłębić i poszerzyć wiedzę na temat polityki rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Ewa Kozakiewicz

Praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

06.10.2022 (Czwartek)

Polityka rachunkowości – regulacje prawne.

Wykaz przyjętych do stosowania krajowych standardów rachunkowości oraz stanowisk Komitetu Standardów Rachunkowości.

Zasady wyceny aktywów i pasywów:

  • podstawowe definicje: remont a ulepszenie,
  • progi istotności,
  • zasada memoriału a stosowane uproszczenia.

Sposób prowadzenia ksiąg:

  • zasady określania roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych.

Zakładowy plan kont:

  • wykaz kont księgi głównej – ewidencji syntetycznej,
  • zasady klasyfikacji zdarzeń,
  • zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych.

Instrukcja kasowa.

Instrukcja obiegu dokumentów:

  • zasady grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności.

System ochrony danych w jednostce.

Instrukcja kontroli finansowej:

  • kontrola zaciągania zobowiązań,
  • kontrola udzielania zamówień publicznych,
  • kontrola wydatków budżetowych i innych dyspozycji środkami pieniężnymi,
  • kontrola gospodarki mieniem,
  • kontrola dokumentów księgowych; weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji; zatwierdzanie operacji finansowych.

Instrukcja druków ścisłego zarachowania.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 03-10-2022)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 03-10-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Polityka rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych

Online, 06.10.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi