Termin szkolenia gwarantowany
28.11.2022

Poniedzialek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób praktyczny zasad tworzenia polityki rachunkowości w JSFP.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie jest skierowane do kierowników jednostek, głównych księgowych, skarbników, pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę finansową w jednostkach sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Bożena Piaścik

Główny księgowy z pasją do liczb i raportowania.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

28.11.2022 (Poniedzialek)

Od czego zacząć opracowanie profesjonalnej polityki rachunkowości?

  • w jaki celu sporządzamy politykę rachunkowości?
  • jakie regulacje prawne pomogą Tobie w tworzeniu przejrzystej polityki rachunkowości?
  • kto odpowiada za stworzenie i bieżącą aktualizację polityki rachunkowości?
  • co stanowi stały, powtarzalny szkielet w tworzonej dokumentacji?
  • jakie instrukcje ma zawierać moja polityka rachunkowości?
  • co możesz wnieść od siebie przy opracowywaniu polityki rachunkowości?
  • jakie treści umieścić na początku, a jakie opisać na końcu opracowania?
  • kiedy dokonujemy aktualizacji przyjętych zasad?

Elementy składowe wzorcowej polityki rachunkowości.

  • określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
  • metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
  • sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, do czego zaliczamy:
   • zakładowy plan kont,
   • wykaz ksiąg rachunkowych – przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera trzeba dodać także wykaz zbioru danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach, z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań i funkcji,
   • opis systemu przetwarzania danych,
  • informacje o systemie służącym ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów stanowiących podstawę dokonywania w nich zapisu.

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych – praktyczne rozwiązania.

  • prawidłowa ewidencja zdarzeń gospodarczy, błędy w ewidencjonowaniu – przykłady,
  • dodatkowo poruszymy najciekawsze tematy miesiąca!

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 23-11-2022)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 23-11-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte