Termin szkolenia gwarantowany
29.06.2020

Poniedzialek

Internet
od PLN
Cel

Celem szkolenia jest omówienie Krajowych Standardów Rachunkowości, stosowanych w przypadku spraw nieuregulowanych Ustawą o rachunkowości, które może wykorzystywać Państwowa Straż Pożarna.

Na szkoleniu zostaną omówione m.in. takie aspekty jak: elementy kontroli dokumentów, opisy faktur, wzory pieczątek na dokumentach księgowych czy platforma elektronicznych faktur (PEF).

NULL
Czas trwania
10:00-14:00
Metodyka
 • szkolenie online (na żywo)
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane dla pracowników działów finansowo-księgowych w komendach Państwowej Straży Pożarnej.

Prowadzący
Ewa Kozakiewicz

Praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Polecamy również
06.10.2022 Polityka rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych Online Ewa Kozakiewicz Rekrutacja w toku

Program

Dzień 1

29.06.2020 (Poniedzialek)

Podstawy ustalenia i zakres przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

  • ciągłość stosowania przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
  • zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
  • uproszczenia dopuszczone przepisami o rachunkowości.

Elementy kontroli:

  • wstępna kontrola dokumentów,
  • kontrola formalno-rachunkowa,
  • kontrola merytoryczna,
  • dokładne omówienie znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy.

Niezbędne elementy opisu faktur.

Wzory pieczątek na dokumentach księgowych.

Dekret a powiązanie z dokumentem  źródłowym – czy jest obowiązek nanoszenia dekretu na dokumentach księgowych?

Prawidłowa ewidencja zdarzeń gospodarczych a program finansowo – księgowy:

  • moment ujęcia w księgach rachunkowych,
  • grupowanie dokumentów finansowych,
  • ewidencja zapasów materiałów.

Platforma elektronicznych faktur (PEF) – posiadanie konta ustawowym obowiązkiem zamawiającego jednostek finansów publicznych:

  • procedury stosowane przez jednostkę.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Polityka rachunkowości wg Krajowych Standardów Rachunkowości a podstawowe elementy finansowo-księgowe stosowane w Państwowej Straży Pożarnej (szkolenie online)

Internet, 29.06.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi