29.04.2021

Czwartek

Online
od 449 PLN
Cel

Celem szkolenia jest uaktualnienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu realizacji projektów z pomocą publiczną i pomocą de minimis.

Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników trzech sektorów zaangażowanych we wdrażanie i rozliczanie projektów UE z pomocą publiczną i pomocą de minimis, pracowników rozliczających i kontrolujących projekty UE.

Prowadzący
Małgorzata Rulińska

ekonomista, doradca, konsultant, coach, trener od blisko 20 lat. Przeszkoliła dziesiątki tysięcy osób m.in. w ramach programu dla samorządów w całym kraju ze środków Banku Światowego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

29.04.2021 (Czwartek)

Omówienie zakresu tematycznego szkolenia.

Zebranie oczekiwań uczestników.

Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. – konsekwencje dla projektów nowej perspektywy finansowej i końcówki bieżącej.

Udzielanie pomocy de minimis w okresie przejściowym.

Wyłączenia blokowe, w tym nowe regulacje związane z COVID-19:

  • pomoc dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji,
  • likwidacja miejsc pracy a brak obowiązku zwrotu dofinansowania.

Programy pomocy regionalnej.

Programy pomocowe a pomoc indywidualna.

Kumulacja pomocy.

Pomoc na finansowanie ryzyka.

Ułatwienia dla beneficjentów z tytułu pandemii:

  • komunikat w sprawie skoordynowanej europejskiej reakcji na skutki gospodarcze koronawirusa z 13 marca 2020 r.,
  • rodzaje pomocy państwa w tymczasowych ramach,
  • ogólnoeuropejski fundusz gwarancyjny,
  • jedenaście modeli pomocy państwa w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności,
  • inne ułatwienia.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 26-04-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 26-04-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
	string(6) "before"
	string(10) "26-04-2021"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Pomoc de minimis i pomoc publiczna w projektach UE na styku dwóch perspektyw finansowych, w tym w okresie pandemii

Online, 29.04.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 449,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 449,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi