Termin szkolenia gwarantowany
07.03.2024

Czwartek

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest usprawnienie przekazu pisemnego w pismach urzędowych, poznanie zasad formatowania pism w instytucjach publicznych, eliminacja najczęściej popełnianych błędów w komunikacji pisemnej, co obniża prestiż nadawcy.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • warsztat
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla urzędników mających kontakty z klientem zewnętrznym i wewnętrznym, zarówno pracowników sekretariatów, jak i działów merytorycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematem szkolenia.

Prowadzący
dr Michał Wiśnicki

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: dziennikarstwo i komunikacja społeczna) oraz Wydziału Polonistyki UW (specjalizacja redaktorsko-wydawnicza).

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

07.03.2024 (Czwartek)

Wprowadzenie:

  • jak Cię widzą, tak Cię… traktują – o roli komunikacji pisemnej w biznesie i administracji,
  • forma i treść – dwie strony tego samego medalu,
  • pismo jako akt komunikacji – pozycje nadawcy i odbiorcy,
  • edycja tekstów w komunikacji zewnętrznej – dlaczego warto o to zadbać?

Układ pism oficjalnych:

  • kształt pism urzędowych – podstawy,
  • czcionka – krój, wielkość, marginesy,
  • najważniejsze elementy składowe pisma:
   • data,
   • oznaczenie nadawcy i odbiorcy,
   • incipit,
   • forma informacji – kształt, wielkość, objętość,
   • strategie zakończenia.

Zapis w pismach oficjalnych:

  • błędy ortograficzne:
   • błędne stosowanie wielkich i małych liter,
   • mieszanie pisowni łącznej i rozdzielnej,
   • „pisownia z kreseczką”, czyli błędne zastosowanie łącznika i myślnika (półpauzy),
  • błędy interpunkcyjne:
   • błędne stosowanie kropki,
   • błędne stosowanie przecinka,
   • interpunkcja skrótów.

Błędy w budowie zdań i komunikatów:

  • błędne konstrukcje zdaniowe:
   • złe zastosowanie imiesłowu przysłówkowego,
   • nieprecyzyjność wypowiedzi tekstowych,
   • przypadkowa wieloznaczność zdań,
   • błędny szyk zdań złożonych,
  • błędy związane ze złym słownictwem:
   • wyrazy nadużywane w pismach urzędowych,
   • szablonowość pism urzędowych,
   • wyrazy o błędnym znaczeniu w pismach urzędowych,
  • styl i stylistyka pism urzędowych:
   • styl nominalny,
   • konstrukcje bezosobowe,
   • brak dostosowania stylistycznego do treści,
   • mieszanie konwencji stylistycznych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 04-03-2024)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 04-03-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Poprawność językowa w pismach urzędowych

Online, 07.03.2024

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi