Termin szkolenia gwarantowany
13.05.2020

Środa

Internet
od PLN
Cel

Przedmiotem szkolenia jest przybliżenie i wyjaśnienie zasad stosowania przepisów postępowania administracyjnego ogólnego oraz postępowania administracyjnego związanego ze odpowiednim stosowaniem przepisów KPA w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w związku z czasowymi rozwiązaniami, będącymi konsekwencją okresu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19.

Czas trwania
10:00-13:00
Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • kazusy
 • prezentacja
 • szkolenie online (na żywo)
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji publicznej, którzy w swojej pracy stosują przepisy związane z postępowaniem administracyjnym i egzekucyjnym.

Prowadzący
Arkadiusz Jerzy Sputowski

Freelancer, prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny, wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

13.05.2020 (Środa)

Szczególne rozwiązania dotyczące postępowań administracyjnych i egzekucyjnych.

Wstrzymanie terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego.

Terminy przewidziane przepisami prawa administracyjnego.

Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w okresie zagrożenia epidemiologicznego i epidemii.

Zasady ogólne postępowania administracyjnego a stany zagrożenia epidemiologicznego i epidemii.

Bezczynność i przewlekłość w działalności organu administracji publicznej.

Nowe zasady doręczania korespondencji w rozumieniu KPA i prawa pocztowego.

Stan zagrożenia epidemiologicznego i epidemii a doręczenie per awizo.

Doręczenia hybrydowe.

Doręczenia bez potwierdzenia odbioru.

Podpisywanie pism i dokumentów.

Wyłączenie wstrzymania i zawieszenia postępowania w myśl rozwiązań ustawy tarcza anty-COVID-19 v.2.0.

Wyłączenie zasady czynnego udziału strony w postępowaniu (art. 10 kpa).

Zapoznawanie się z aktami sprawy w systemie transmisji audiowizualnej.

Zajmowanie stanowisk w sprawie.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

	string(5) "after"
	string(10) "08-05-2020"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zmiany postępowania administracyjnego i egzekucyjnego związane z ustawą o tarczy antykryzysowej v. 1.0 i v. 2.0 (szkolenie online)

Internet, 13.05.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 249,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 249,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi