Termin szkolenia gwarantowany
06.12.2019

Piątek

Warszawa
od PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie członków korpusu służby cywilnej z prawidłowym przebiegiem postępowania wyjaśniającego, dyscyplinarnego oraz ich obowiązkami i prawami.

NULL
Czas trwania
10:00-16:00
Metodyka
 • burza mózgów
 • case studies
 • drzewo decyzyjne
 • dyskusja
 • metoda superwizji
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest dla rzeczników i członków komisji dyscyplinarnych oraz pracowników tworzących korpus służby cywilnej.

Prowadzący
Katarzyna Łupińska

Specjalizuje się w postępowaniu dyscyplinarnym w służbie cywilnej. Studia magisterskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

06.12.2019 (Piątek)

9:30-10:00 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
10:00-11:30

Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne w I Instancji:

 • podstawy prawne – prezentacja,
 • przebieg postępowania wyjaśniającego – prawa i obowiązki szefa jednostki, rzecznika dyscyplinarnego oraz obwinionego,
 • przebieg postępowania dyscyplinarnego – prawa i obowiązki rzecznika dyscyplinarnego, komisji dyscyplinarnej I Instancji oraz obwinionego.
11:30-11:40 przerwa kawowa
11:40-13:00

Przebieg rozprawy przed komisją dyscyplinarną I Instancji oraz postępowanie odwoławcze:

 • prezentacja rozprawy w I Instancji oraz postępowania odwoławczego,
 • przygotowanie przykładowych pism obwinionego, które ma prawo wystosować w trakcie postępowania wyjaśniającego dyscyplinarnego – (praca w grupach).
13:00-13:30 przerwa obiadowa
13:30-14:50

Prawa i obowiązki obwinionego związane z rozprawą w I instancji:

 • zajęcia praktyczne – dyskusja.
14:50-15:00 przerwa kawowa
15:00-16:00

Odwołanie od orzeczenia komisji I Instancji:

 • zajęcia praktyczne – redakcja odwołania od orzeczenia komisji I Instancji (praca w podziale na dwie grupy) oraz ocena jakości struktury i argumentów odwołania.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower)
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 2 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Postępowanie dyscyplinarne w służbie cywilnej

Warszawa, 06.12.2019

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi