29.12.2023

Piątek

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie członków korpusu służby cywilnej z prawidłowym przebiegiem postępowania wyjaśniającego, dyscyplinarnego oraz ich obowiązkami i prawami.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9 do 15:00 ( w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • burza mózgów
 • case studies
 • drzewo decyzyjne
 • dyskusja
 • metoda superwizji
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest dla rzeczników i członków komisji dyscyplinarnych oraz pracowników tworzących korpus służby cywilnej.

Prowadzący
Katarzyna Łupińska

Specjalizuje się w postępowaniu dyscyplinarnym w służbie cywilnej. Studia magisterskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

29.12.2023 (Piątek)

Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne w I Instancji:

  • podstawy prawne,
  • przebieg postępowania wyjaśniającego – prawa i obowiązki szefa jednostki, rzecznika dyscyplinarnego oraz obwinionego,
  • przebieg postępowania dyscyplinarnego – prawa i obowiązki rzecznika dyscyplinarnego, komisji dyscyplinarnej I Instancji oraz obwinionego.

Przebieg rozprawy przed komisją dyscyplinarną I Instancji oraz postępowanie odwoławcze:

  • prezentacja rozprawy w I Instancji oraz postępowania odwoławczego,
  • przygotowanie przykładowych pism obwinionego, które ma prawo wystosować w trakcie postępowania wyjaśniającego dyscyplinarnego.

Prawa i obowiązki obwinionego związane z rozprawą w I instancji.

Odwołanie od orzeczenia komisji I Instancji:

  • redakcja odwołania od orzeczenia komisji I Instancji oraz ocena jakości struktury i argumentów odwołania.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 26-12-2023)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 26-12-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Postępowanie dyscyplinarne w służbie cywilnej

Online, 29.12.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi