07.07.2022

Czwartek

Online
od 449 PLN
Cel

Celem szkolenia jest poznanie zasad ogólnych postępowania egzekucyjnego, nabycie wiedzy o możliwościach poszukiwania majątku zobowiązanego, poznanie przebiegu procesu egzekucji, nabycie umiejętności orzekania w toku postępowania egzekucyjnego (zarzuty, sprzeciw).

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • warsztat
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników urzędów, pełniących funkcję wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Szkolenie kierowane jest dla pracowników z najwyżej dwuletnim stażem pracy.

Prowadzący
Elżbieta Sawicka

Jest prawnikiem i filologiem klasycznym. Obecnie jest kierownikiem Pierwszego Działu Egzekucji Administracyjnej w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

07.07.2022 (Czwartek)

Postępowanie egzekucyjne, postępowanie administracyjne, przepisy prawa.

Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego.

Organy egzekucyjne.

Poszukiwanie majątku zobowiązanego.

Tytuł wykonawczy, rodzaje tytułów wykonawczych.

Egzekucja z majątku wspólnego małżonków.

Odmowa przystąpienia do egzekucji.

Zawieszenie, umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Wszczęcie ponownej egzekucji.

Koszty egzekucyjne.

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym.

Sprzeciw.

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 04-07-2022)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 04-07-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Udział wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (poziom podstawowy)

Online, 07.07.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi