Termin szkolenia gwarantowany
03.11.2020

Wtorek

Online
od 499 PLN
Cel

Cele szkolenia jest zwiększenie wiedzy o możliwych źródłach finansowania projektów kulturalnych. Zwiększenie umiejętności planowania projektów i pisania wniosków o dofinansowanie działań kulturalnych. Przygotowanie do ubiegania się o środki w konkursach MKiDN 2021.

 

Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

Czas trwania
9:00-14:00
Metodyka
 • ćwiczenia grupowe
 • ćwiczenia indywidualne
 • omówienie studium przypadków
 • wykład
Grupa docelowa
 • pracownicy i pracowniczki samorządowych instytucji kultury (np. ośrodki kultury, biblioteki, muzea),
 • działacze i działaczki organizacji pozarządowych prowadzących działalność kulturalną,
 • osoby nie posiadające lub posiadające niewielkie doświadczenie w pisaniu wniosków o dofinansowanie działań kulturalnych.
Prowadzący
Anna Czyżewska

Etnografka i animatorka kultury. Ukończyła Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, program rozwojowy Interkulturowi Nawigatorzy oraz Szkołę Treningu Grupowego.

więcej

Dzień 1

03.11.2020 (Wtorek)

Rozpoczęcie, wprowadzenie.

Przedstawienie aktualnych konkursów, w tym konkursów MKiDN.

Omówienie autorskiego narzędzia „Diament projektowy”.

Omówienie formularza wniosku do MKiDN.

Procedura oceny wniosków – teoria i praktyka.

Podsumowanie szkolenia.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 29-10-2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 29-10-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

	string(5) "after"
	string(10) "29-10-2020"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Pozyskiwanie środków na działania kulturalne – jak, skąd i o czym warto pamiętać (szkolenie online)

Online, 03.11.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 499,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 499,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi