Termin szkolenia gwarantowany
29.03.2023

Środa

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pracą zdalną, czasem pracy oraz poznanie regulacji dotyczących m.in. systemu.

Praca zdalna na stałe wchodzi do polskiego systemu prawnego. Ta forma organizacji pracy u wielu pracodawców przyjęła się już na tyle, że nawet jeżeli nie będzie wykorzystywana w sposób stały, to na pewno szeroko stosowana może być naprzemiennie, okazjonalnie.

Jest to jedynie forma organizacji pracy przede wszystkim związana z miejscem jej wykonywania i wprost nie wpływa na kwestie czasu pracy – ustawodawca nie wiąże z nią konkretnych regulacji z tym związanych. Na pewno jednak istotne jest przeanalizowanie wpływu pracy zdalnej na czas pracy i możliwości odpowiedniego dostosowania rozwiązań w tym zakresie do tej formy wykonywania pracy.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 13:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • techniki multimedialne
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, pracowników działów kadr i HR, osób zajmujących się przygotowywaniem zmian prawa wewnątrzakładowego, jak też do biur księgowo – kadrowych.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

29.03.2023 (Środa)

Praca zdalna:

  • pojęcie pracy zdalnej i wyłączenia pewnych prac spod możliwości wykonywania ich zdalnie,
  • uzgodnienie dotyczące pracy zdalnej,
  • wyjątkowa możliwość polecenia pracy zdalnej przez pracodawcę,
  • zasadniczy obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną złożonego przez osobę uprzywilejowaną (m.in. opiekującą się dzieckiem do lat 4, rodziców osób niepełnosprawnych) oraz przesłanki odmowy uwzględnienia realizacji wniosku,
  • porozumienie dotyczące pracy zdalnej zawarte z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników, regulamin telepracy lub indywidualne porozumienie z pracownikiem
  • obowiązkowa treść porozumienia lub regulaminu,,
  • kontrola pracy zdalnej,
  • praca zdalna okazjonalna – uproszczone zasady.

Czas pracy:

  • pojęcie czasu pracy i norm czasu pracy,
  • obowiązek przestrzegania czasu pracy.

Czas pracy przy pracy zdalnej:

  • obowiązujące regulacje dotyczące systemu, okresu rozliczeniowego i rozkładu czasu pracy,
  • harmonogramy czasu pracy,
  • zmiany regulacji wewnętrznych odnoszących się do czasu pracy – zmiana regulaminu pracy lub obwieszczenia o czasie pracy,
  • zmiana rozkładu czasu pracy na wniosek pracownika,
  • zmiana systemu czasu pracy na wiosek pracownika,
  • praca w godzinach nadliczbowych – jej zlecanie, ograniczenie decyzji pracowników o podejmowaniu pracy nadliczbowej
  • pełnienie dyżurów,
  • odpoczynki dobowe i tygodniowe,
  • potwierdzanie obecności w pracy i godzin pracy,
  • ewidencja czasu pracy.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-03-2023)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-03-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte