Termin szkolenia gwarantowany
16.12.2020

Środa

Online
od 499 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu przedstawienie aspektów prawnych pracy zdalnej: jej zlecenie, zasady, wynagrodzenie pracownika a także czas pracy przy pracy zdalnej.

string(6) "online"
Czas trwania
9:00-14:00
Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy dyrektorów, osoby zajmujące się polityką kadrową, pracowników działów kadr i osoby zarządzające personelem w organizacji oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

16.12.2020 (Środa)

Zlecenie pracy zdalnej z ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. Z 2020 r., poz. 374):

  • przesłanki zlecenia i okres pracy zdalnej,
  • wykonywanie pracy zdalnej na polecenie pracodawcy – ograniczenie możliwości wydania polecenia wynikające z tarczy 4.0,
  • miejsce wykonywania pracy zdalnej,
  • odmowa realizowania pracy zdalnej przez pracownika,
  • praca zdalna podczas kwarantanny i izolacji w warunkach domowych.

Ustalenia zasad pracy zdalnej:

  • czy nie jest potrzebne porozumienie z pracownikiem?
  • regulamin pracy zdalnej, zarządzenie o pracy zdalnej,
  • kwestie kosztów pracy zdalnej – obowiązki pracodawcy,
  • podstawowe zasady bhp, wyposażenie stanowiska pracy,
  • zobowiązanie pracownika do ochrony danych, tajemnic itp., informowanie o naruszeniach w tym zakresie,
  • obowiązek prowadzenia przez pracownika ewidencji wykonywanych czynności.

Wynagrodzenie pracownika przy pracy zdalnej, niezdolność do pracy, opieka nad dzieckiem, ryczałty za użytkowanie pojazdu niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych.

Czas pracy przy pracy zdalnej:

  • obowiązujące regulacje dotyczące systemu, okresu rozliczeniowego i rozkładu czasu pracy,
  • harmonogramy czasu pracy,
  • zmiany regulacji wewnętrznych odnoszących się do czasu pracy – zmiana regulaminu pracy lub obwieszczenia o czasie pracy, możliwości wynikające z „tarczy antywirusowej” dla części pracodawców,
  • zmiana rozkładu czasu pracy na wniosek pracownika,
  • zmiana systemu czasu pracy na wiosek pracownika,
  • praca w godzinach nadliczbowych,
  • pełnienie dyżurów,
  • odpoczynki dobowe i tygodniowe,
  • potwierdzanie obecności w pracy i godzin pracy,
  • ewidencja czasu pracy.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 11-12-2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 11-12-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte