Termin szkolenia gwarantowany
19.11.2020

Czwartek

Online
od 549 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu pokazanie zarówno od strony prawnej, jak i psychologicznej aspektów pracy zdalnej i zarządzania zespołem rozproszonym.

W pierwszej części szkolenia zostaną opisane aspekty prawne pracy zdalnej: jej zlecenie, zasady, wynagrodzenie pracownika a także czas pracy przy pracy zdalnej.

W drugiej części szkolenia omówione zostaną natomiast zasady kierowania zespołem rozproszonym i wirtualnym. Celem tej części szkolenia jest zdobycie wiedzy odnośnie organizowania pracy zdalnej w zakresie delegowania, egzekwowania zadań, ustalania priorytetów, monitorowania czasu pracy oraz organizacji czasu pracy swojej i współpracowników.

Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

string(6) "online"
Czas trwania
9:00-15:00
Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy dyrektorów, osoby zajmujące się polityką kadrową, pracowników działów kadr i osoby zarządzające personelem w organizacji oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
 
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

19.11.2020 (Czwartek)

CZĘŚĆ I. PRACA ZDALNA – ZAGADNIENIA PRAWNE

Zlecenie pracy zdalnej z ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. Z 2020 r., poz. 374):

  • przesłanki zlecenia i okres pracy zdalnej,
  • wykonywanie pracy zdalnej na polecenie pracodawcy – ograniczenie możliwości wydania polecenia wynikające z tarczy 4.0,
  • miejsce wykonywania pracy zdalnej,
  • odmowa realizowania pracy zdalnej przez pracownika.

Ustalenia zasad pracy zdalnej:

  • czy nie jest potrzebne porozumienie z pracownikiem?
  • regulamin pracy zdalnej, zarządzenie o pracy zdalnej,
  • kwestie kosztów pracy zdalnej – obowiązki pracodawcy,
  • podstawowe zasady bhp, wyposażenie stanowiska pracy,
  • zobowiązanie pracownika do ochrony danych, tajemnic itp., informowanie o naruszeniach w tym zakresie,
  • obowiązek prowadzenia przez pracownika ewidencji wykonywanych czynności.

Wynagrodzenie pracownika przy pracy zdalnej, niezdolność do pracy, opieka nad dzieckiem, ryczałty za użytkowanie pojazdu niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych.

Czas pracy przy pracy zdalnej:

  • obowiązujące regulacje dotyczące systemu, okresu rozliczeniowego i rozkładu czasu pracy,
  • harmonogramy czasu pracy,
  • zmiany regulacji wewnętrznych odnoszących się do czasu pracy – zmiana regulaminu pracy lub obwieszczenia o czasie pracy, możliwości wynikające z „tarczy antywirusowej” dla części pracodawców,
  • zmiana rozkładu czasu pracy na wniosek pracownika,
  • zmiana systemu czasu pracy na wiosek pracownika,
  • praca w godzinach nadliczbowych,
  • pełnienie dyżurów,
  • odpoczynki dobowe i tygodniowe,
  • potwierdzanie obecności w pracy i godzin pracy,
  • ewidencja czasu pracy.

Sesja pytań i odpowiedzi.

 

CZĘŚĆ II. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ROZPROSZONYM, WIRTUALNYM – ROLA LIDERA

Zespoły rozproszone – zasady funkcjonowania:

  • istota zespołu rozproszonego,
  • korzyści z pracy zdalnej,
  • cechy wysokoefektywnych zespołów rozproszonych,
  • pracownik jako członek zespołu rozproszonego.

Rola lidera w zespole wirtualnym:

  • delegowanie zadań,
  • ustalenie priorytetów,
  • motywowanie do pracy,
  • ocena pracy,
  • ustalanie i wybór kanałów komunikacyjnych,
  • zarzadzanie wiedzą w zespole zdalnym,
  • dobre praktyki.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-11-2020)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-11-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte