Termin szkolenia gwarantowany
19.01.2021

Wtorek

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu prawa autorskiego, zarówno co do podstaw uregulowań prawnoautorskich, jak też specjalistycznej wiedzy związanej z działalnością instytucji kultury.

Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

string(6) "online"
Czas trwania
od 10:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • kazusy
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie dedykujemy pracownikom instytucji kultury zajmującym się tematyką praw autorskich.

Prowadzący
Piotr Łada

Adwokat, Senior Associate w kancelarii Eversheds Sutherland Poland, absolwent kulturoznawstwa na specjalizacji krytyka i promocja sztuk plastycznych (UMCS), absolwent historii sztuki (UW).

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

19.01.2021 (Wtorek)

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego:

  • utwór a ochrona prawa autorskiego (definicja utworu; moment powstania ochrony; ochrona utworów w sieci; materiały nie podlegające ochronie prawa autorskiego; nota copyrightowa; utwory w instytucjach kultury; utwory pracownicze i powstałe na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • twórca (osoba twórcy; twórczość pracowników lub współpracowników instytucji kultury; twórczość wolontariuszy; twórczość osób niepełnoletnich; oświadczenia i gwarancje twórcy),
  • autorskie prawa majątkowe i osobiste (czas trwania ochrony; możliwość wprowadzania zmian do utworów; publikacja utworów),
  • dozwolony użytek utworów chronionych (prawo cytatu; prawo przedruku, sprawozdania z wydarzeń; działalność promocyjna).

Prawo autorskie w sieci Internet:

  • ochrona utworów w sieci Internet (strony internetowe; brak noty copyrightowej; brak możliwości kontaktu z twórcą),
  • podstawy prawne wykorzystanie utworów w sieci Internet (zgoda twórcy; dozwolony użytek utworów chronionych),
  • licencje otwarte (cel, zasady, podstawy prawne, ryzyka; portale z contentem),
  • umieszczanie materiałów na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter).

Prawo do wizerunku:

  • pojęcie wizerunku,
  • podstawy prawne wykorzystanie wizerunku,
  • zakres zgody na wykorzystanie wizerunku,
  • prawo do wizerunku podczas wydarzeń organizowanych przez instytucje kultury,
  • roszczenia związane z naruszeniem prawa do wizerunku.

Aspekty prawne działalności kulturalnej:

  • realizacja projektów a problematyka praw autorskich (ochrona projektu; wymagania grantodawcy, co do uzyskania praw autorskich; umowy z twórcami),
  • prawa autorskie pracowników instytucji kultury (utwory pracownicze; ustne licencje; rodzaje umów: dzieło, zlecenie, dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich),
  • organizacja wydarzeń kulturalnych (organizacje zbiorowego zarządzania; festiwale filmowe; festiwale muzyczne).

Umowy z zakresu prawa autorskiego i prawa pokrewne:

  • umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe i umowy licencyjne (istotne elementy umów, pola eksploatacji, wynagrodzenie),
  • prawa pokrewne w kontekście działalności kulturalnej (artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy, prawa do pierwszych wydań i wydań krytycznych),
  • ochrona scenariuszy i koncepcji (pomysł na wydarzenie kulturalne, scenariusze wystaw i wydarzeń, projekty, teksty związane z publikacjami, teksty promocyjne, dokumentowanie oraz informowanie o wydarzeniach).

Sesja pytań i odpowiedzi.

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-01-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-01-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte