Termin szkolenia gwarantowany
08.04.2022

Piątek

Online
od 649 PLN
Cel

Szkolenie ma wymiar praktyczny i przeznaczone jest dla osób, które nie będąc prawnikami – muszą zmagać się z szeregiem problemów czy wątpliwości prawnych dotyczących rozpowszechniania i prowadzenia działalności promocyjnej.

Szczególny nacisk podczas szkolenie położony zostanie na kwestie dozwolonego użytku publicznego i możliwości korzystania z cudzej twórczości bez konieczności posiadania odrębnych zgód czy ponoszenia odrębnych opłat. Szkolenie uwzględnia również najnowsze zmiany dotyczące organizacji zbiorowego zarządu.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • kazusy
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla praktyków, którzy w instytucjach tworzą strategię promocyjną, konstruują zapisy umowne, negocjują z organizacjami zbiorowego zarządu, przygotowują imprezy promocyjne oraz kreują materiały marketingowo – PR-owe. Na szkolenie zapraszamy rzeczników prasowych, osoby z działów promocji, marketingu i wszystkich zainteresowanych tematyką prawa autorskiego.

Prowadzący
dr Monika Brzozowska-Pasieka

Doktor nauk prawnych, adwokat, wykładowca akademicki, trener i autorka publikacji. Od 2004 r. prowadzi szkolenia m.in.: z prawa prasowego, prawa autorskiego, informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Certyfikowany trener programu HELP Rady Europy (program przeznaczony dla prawników – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych), w którym prowadzi szkolenia on-line z tematyki danych osobowych. Wykładowca w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

08.04.2022 (Piątek)

„Na dobry początek dnia” akty normatywne regulujące zagadnienia dotyczące praw autorskich – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawa o zbiorowym zarządzeniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej.

Omówienie najważniejszych zagadnień z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w ujęciu praktycznym – orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz ETPC.

Przedmiot prawa autorskiego:

  • pomysł, inspiracja, utwór zależny, utwór niesamoistny – wyjaśnienie kluczowych pojęć,
  • aranżacja plastyczna wystawy i koncepcja wystawy jako utwory – kto i do czego ma prawo; prawa aranżera, prawa kuratora, prawa instytucji,
  • „Ile cukru w cukrze?” – od kiedy mówimy o utworze a do kiedy mówimy o dziele.

Podmioty prawa autorskiego i praw pokrewnych:

  • autor, twórca, artysta wykonawca – tylko jak ich odróżnić?
  • kilka słów o współtwórczości w urzędzie,
  • pracownik urzędu – twórcą – prawa instytucji do utworów pracowniczych i pracowniczych utworów naukowych,
  • problematyka tzw. „dzieł osieroconych” i spadkobierców – jak ich znaleźć i co zrobić gdy nie można ich znaleźć; najnowsze regulacje prawa autorskiego.

Praktyka czyni mistrza…

  • umowy prawno-autorskie – praktyczne podpowiedzi, stosowane klauzule,
  • wizerunki w materiałach promocyjnych – wizerunki osób powszechnie znanych, wizerunki w tle, „wizerunki muzealiów”, wizerunki dzieci – praktyczne podpowiedzi na podstawie wyroków sądowych w Polsce i na świecie,
  • wizerunki pracowników urzędu i zaproszonych gości,
  • przedruki i multimedia na stronach www urzędu,
  • artyści niezrzeszeni w organizacji i ich reprezentacja przez organizację – jak to wygląda w praktyce?

Dozwolony użytek prywatny i publiczny w instytucji – czy zawsze trzeba płacić?

  • digitalizacja zbiorów i ich rozpowszechnianie – problematyka wirtualnej instytucji („wirtualny urząd”),
  • katalogi i wydawnictwa prezentowane on-line jako forma dozwolonego użytku publicznego urzędu po nowelizacji prawa autorskiego,
  • przedruk on-line w działalności urzędu, czyli „Napisali o nas”,
  • internetowe rozpowszechnienie zbiorów w encyklopediach i atlasach jako forma dozwolonego użytku publicznego.
  • instytucja/urząd jako jednostka naukowa – problematyka tzw. „licencji edukacyjnych” po ostatniej nowelizacji,
  • prawo cytatu w działalności urzędu,
  • starych fotografii czar – fotografie stworzone przed 1994 r. i możliwość ich rozpowszechniania bez konieczności zgody oraz opłaty – problematyka zastrzeżenia praw autorskich na fotografiach.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 05-04-2022)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 05-04-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte