Termin szkolenia gwarantowany
11.09.2019

Środa

Wrocław
od PLN
Cel

Szkolenie ma wymiar praktyczny i przeznaczone jest dla osób, które nie będąc prawnikami – muszą zmagać się z szeregiem problemów czy wątpliwości prawnych dotyczących rozpowszechniania i prowadzenia działalności promocyjnej.

Szczególny nacisk podczas szkolenie położony zostanie na kwestie dozwolonego użytku publicznego i możliwości korzystania z cudzej twórczości bez konieczności posiadania odrębnych zgód czy ponoszenia odrębnych opłat. Szkolenie uwzględnia również najnowsze zmiany dotyczące organizacji zbiorowego zarządu.

NULL
Czas trwania
9:30-15:30
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla praktyków, którzy w instytucjach tworzą strategię promocyjną, konstruują zapisy umowne, negocjują z organizacjami zbiorowego zarządu, przygotowują imprezy promocyjne oraz kreują materiały marketingowo – PR-owe. Na szkolenie zapraszamy rzeczników prasowych, osoby z działów promocji, marketingu i wszystkich zainteresowanych tematyką prawa autorskiego.

Prowadzący
dr Monika Brzozowska-Pasieka

Doktor nauk prawnych, adwokat, wykładowca akademicki, trener i autorka publikacji. Od 2004 r. prowadzi szkolenia m. in.: z prawa prasowego, prawa autorskiego, informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Certyfikowany trener programu HELP Rady Europy (program przeznaczony dla prawników – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych), w którym prowadzi szkolenia on-line z tematyki danych osobowych. Wykładowca w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

11.09.2019 (Środa)

9:00-9:30 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
9:30-10:50

„Na dobry początek dnia” akty normatywne regulujące zagadnienia dotyczące praw autorskich - ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawa o zbiorowym zarządzeniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej.

Omówienie najważniejszych zagadnień z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w ujęciu praktycznym – orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz ETPC.

Przedmiot prawa autorskiego:

 • pomysł, inspiracja, utwór zależny, utwór niesamoistny – wyjaśnienie kluczowych pojęć,
 • aranżacja plastyczna wystawy i koncepcja wystawy jako utwory – kto i do czego ma prawo; prawa aranżera, prawa kuratora, prawa instytucji,
 • „Ile cukru w cukrze?” – od kiedy mówimy o utworze a do kiedy mówimy o dziele.

Podmioty prawa autorskiego i praw pokrewnych:

 • autor, twórca, artysta wykonawca- tylko jak ich odróżnić?
 • kilka słów o współtwórczości w urzędzie,
 • pracownik urzędu- twórcą – prawa instytucji do utworów pracowniczych i pracowniczych utworów naukowych,
 • problematyka tzw. „dzieł osieroconych” i spadkobierców – jak ich znaleźć i co zrobić gdy nie można ich znaleźć. Najnowsze regulacje prawa autorskiego.
10:50-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:30

Praktyka czyni mistrza….

 • umowy prawno – autorskie – praktyczne podpowiedzi, stosowane klauzule,
 • wizerunki w materiałach promocyjnych – wizerunki osób powszechnie znanych, wizerunki w tle, „wizerunki muzealiów”, wizerunki dzieci – praktyczne podpowiedzi na podstawie wyroków sądowych w Polsce i na świecie,
 • wizerunki pracowników urzędu i zaproszonych gości,
 • przedruki i multimedia na stronach WWW urzędu,
 • artyści niezrzeszeni w organizacji i ich reprezentacja przez organizację – jak to wygląda w praktyce?
12:30-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:20

Dozwolony użytek prywatny i publiczny w instytucji – czy zawsze trzeba płacić?

 • digitalizacja zbiorów i ich rozpowszechnianie – problematyka wirtualnej instytucji („wirtualny urząd”),
 • katalogi i wydawnictwa prezentowane on-line jako forma dozwolonego użytku publicznego urzędu po nowelizacji prawa autorskiego,
 • przedruk on-line w działalności urzędu czyli „Napisali o nas”,
 • internetowe rozpowszechnienie zbiorów w encyklopediach i atlasach jako forma dozwolonego użytku publicznego.
14:20-14:30 przerwa kawowa
14:30-15:30

Dozwolony użytek prywatny i publiczny w instytucji – czy zawsze trzeba płacić?

 • instytucja/urząd jako jednostka naukowa – problematyka tzw. „licencji edukacyjnych” po ostatniej nowelizacji,
 • prawo cytatu w działalności urzędu,
 • starych fotografii czar – fotografie stworzone przed 1994 r. i możliwość ich rozpowszechniania bez konieczności zgody oraz opłaty – problematyka zastrzeżenia praw autorskich na fotografiach.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Koszt

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Prawo autorskie w pracy rzecznika prasowego

Wrocław, 11.09.2019

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi