Termin szkolenia gwarantowany
28.04.2021

Środa

Online
od 549 PLN
Cel

Prawo pracy zawiera wiele regulacji trudnych, kontrowersyjnych, wywołujących sporo problemów praktycznych. Najczęściej chyba dotyczą problematyki czasu pracy, wynagrodzeń i ZFŚS ale to na pewno nie jedyne obszary od lat przynoszące wiele wątpliwości albo po prostu błędów. Błędy te w wielu przypadkach są wskazywane podczas kontroli PIP, jak też innych organów kontrolnych (RIO, ZUS).

Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia powtarzające się wśród zgłaszanych podczas szkoleń i konsultacji problemów. Spotkanie nie ma charakteru wyczerpującego przedstawienia zagadnień z danej grupy tematycznej – np. czasu pracy – ale analizę właśnie pewnych konkretnych kwestii.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • techniki multimedialne
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadrowych instytucji publicznych, firm.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

28.04.2021 (Środa)

Czas pracy:

  • odpoczynki dobowe i tygodniowe w harmonogramach czasu pracy – pojęcie tygodnia, konieczność rozplanowania odpoczynku tak, by przypadał w tygodniu,
  • rozkłady czasu pracy w regulaminie pracy – stosowanie stałych wydłużeń w systemie równoważnym, rozkłady regulaminowe a harmonogramy czasu pracy, rozkłady czasu pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowców,
  • rozliczanie czasu pracy przepracowanego w „wolne soboty”,
  • rekompensowanie nadgodzin kierowców w służbie cywilnej, urzędach państwowych i samorządzie,
  • rozkłady czasu pracy pracowników niepełnosprawnych,
  • czas pracy podczas pracy zdalnej, w tym ewidencjonowanie czasu pracy.

Wynagrodzenia:

  • nagrody w jednostkach samorządowych,
  • odprawa emerytalna w jednostce budżetowej po wcześniejszym otrzymaniu odprawy u pracodawcy „kodeksowego” – czy w świetle najnowszego orzecznictwa przysługuje odprawa uzupełniająca,
  • dodatki specjalne – na jaki okres mogą zostać przyznane, czy można przyznawać na następujące po sobie okresy,
  • dodatki za wieloletnią pracę w podstawie wymiaru trzynastki – nowa interpretacja resortu pracy.

ZFŚS:

  • osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS,
  • kryteria przyznawania świadczeń – czy można i jeśli to kiedy przyznawać świadczenia bez badania kryterium socjalnego, jak ustalać kryterium materialne.

Zlecenie a umowa o dzieło – kiedy mamy do czynienia ze zleceniem a kiedy umową o dzieło.

Okres przechowywania poszczególnych elementów dokumentacji pracowniczej:

  • akta osobowe i pozostała dokumentacja,
  • ile czasu przechowywać zgody na potrącenia z wynagrodzenia,
  • okres przechowywania wniosków pracowników dotyczących czasu pracy.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 23-04-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 23-04-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte