Termin szkolenia gwarantowany
05.12.2023

Wtorek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie z regulacjami dotyczącymi obliczania i wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych – „trzynastek” dla pracowników jednostek sfery budżetowej, zaprezentowanie najnowszych zmian przepisów w tym zakresie, w tym unormowań realizacji pracy zdalnej oraz nowych zwolnień i urlopów dla pracowników i ich skutków dla wynagradzania.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • kazusy
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, urzędów administracji państwowych, sądach i jednostkach prokuratury oraz innych jednostkach publicznych których wynagrodzenia określają odrębne przepisy.

Prowadzący
Michał Culepa

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

05.12.2023 (Wtorek)

Dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”) – uprawnienie i sposób ustalania:

  • osoby uprawnione,
  • ustalanie wysokości „trzynastki” – ekwiwalent urlopowy jako podstawa, sposób ustalania:
   • składniki wynagrodzenia wchodzące w skład ekwiwalentu,
   • składniki wyłączone z podstawy,
   • stałe składniki wynagradzania,
   • zmienne składniki wynagradzania, ustalanie średniej kwoty,
   • włączenie wynagrodzenia urlopowego do podstawy „trzynastki”,
  • warunki wypłaty – okres przepracowany, kiedy nie przysługuje „trzynastka”,
  • terminy wypłat,
  • zmiana pracodawcy a prawo do „trzynastki.

Praca zdalna i jej wpływ na wynagrodzenie:

  • wynagradzanie za pracę zdalną,
  • obowiązkowe świadczenia z tytułu pracy zdalnej: zwrot kosztów, ryczałty i ekwiwalenty,
  • okazjonalna praca zdalna – zakres świadczeń.

Nowe zwolnienia i urlopy w 2023 r.:

  • zwolnienia z powodu siły wyższej i wynagradzanie za zwolnienie,
  • urlopy opiekuńcze a wynagradzanie.

Sesja pytań i odpowiedzi. 

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-11-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-11-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte