Termin szkolenia gwarantowany
22.02.2023

Środa

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wchodzącymi zmianami przepisów prawa pracy.

W początkowym okresie 2023 r. wchodzą w życie znaczące zmiany przepisów prawa pracy. Obejmują one m.in. na stałe wprowadzenie do przepisów Kodeksu pracy – pracy zdalnej i rozszerzenie możliwości badania na obecność alkoholu (jak również wprowadzenie po raz pierwszy możliwości badania na obecność narkotyków).

Projektowane są również ogromne dalsze zmiany prawa pracy dotyczące umów o pracę, obejmujące wprowadzenie dodatkowych urlopów opiekuńczych i zwolnień okolicznościowych przysługujących pracownikom. Znacząco zmienią się przepisy w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem – przede wszystkim w zakresie urlopów rodzicielskich i ojcowskich. Pewne zmiany pojawią się również w zakresie czasu pracy odnośnie przerw w pracy oraz zaliczaniu czasu szkoleń do czasu pracy.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 13:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • techniki multimedialne
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do kadry  zarządzającej, pracowników działów kadr i HR, osób zajmujących się przygotowywaniem zmian prawa wewnątrzakładowego, jak też do biur księgowo – kadrowych.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

22.02.2023 (Środa)

Praca zdalna:

  • praca zdalna w miejsce telepracy,
  • pojęcie pracy zdalnej i wyłączenia pewnych prac spod możliwości wykonywania ich zdalnie,
  • uzgodnienie dotyczące pracy zdalnej,
  • wyjątkowa możliwość polecenia pracy zdalnej przez pracodawcę,
  • zasadniczy obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną złożonego przez osobę uprzywilejowaną (m.in. opiekującą się dzieckiem do lat 4, rodziców osób niepełnosprawnych) oraz przesłanki odmowy uwzględnienia realizacji wniosku,
  • porozumienie dotyczące pracy zdalnej zawarte z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników, regulamin telepracy lub indywidualne porozumienie z pracownikiem,
  • obowiązkowa treść porozumienia lub regulaminu,
  • obowiązki pracodawcy związane z pracą zdalną (m. in. zapewnienie narzędzi i materiałów)
  • wyłączenie spod przychodów pracownika świadczeń związanych z pokrywaniem kosztów pracy zdalnej,
  • kontrola pracy zdalnej,
  • zmiana formy, w jakiej składane są przez pracownika wnioski, dla których Kodeks pracy przewiduje formę pisemną,
  • praca zdalna okazjonalna – uproszczone zasady,
  • organizacja czasu pracy przy pracy zdalnej – potwierdzenie godzin pracy, dobór rozkładu i systemu czasu pracy, kontrola przestrzegania czasu pracy, zlecanie pracy nadliczbowej, zakres decyzji pracownika dotyczących czasu pracy.

Alkohol i narkotyki:

  • kontrola prewencyjna – kiedy dopuszczalna?
  • kontrola pracowników i zleceniobiorców,
  • przetwarzanie danych o badaniu i jego wynikach, okres i miejsce przechowywania danych,
  • zmiana przepisów wewnętrznych,
  • niedopuszczenie do pracy,

Zmiany w umowach o pracę:

  • rewolucyjne zmiany w umowach na okres próbny,
  • nowy zakres treści umów o pracę,
  • obowiązek uzasadnienia rozwiązania umowy na czas określony i konsultacji związkowej,
  • znacznie rozszerzony zakres treści informacji o warunkach zatrudnienia

Zmiany w zakresie czasu pracy:

  • zwiększenie ilości obowiązkowych przerw w pracy,
  • wliczanie czasu szkoleń do czasu pracy.

Zwolnienie od pracy bez wynagrodzenia w pilnych sprawach rodzinnych.

Urlop opiekuńczy częściowo płatny.

Zmiany w zakresie urlopów ojcowskich – krótszy okres na wykorzystanie urlopu.

Zmiany w urlopach rodzicielskich:

  • zmiana długości urlopu,
  • nowe zasady wykorzystywania urlopów.

Elastyczna organizacja pracy:

  • uprawnieni do wnioskowania,
  • zakres wnioskowanych zmian,
  • obowiązek terminowej odpowiedzi na wniosek.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-02-2023)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-02-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte