Termin szkolenia gwarantowany
28.05.2020

Czwartek

Internet
od PLN
Cel

Wprowadzona podczas stanu epidemii Tarcza antykryzysowa zmienia wiele regulacji dotyczących prawa pracy. Przepisy antywirusowe zawierają m.in. dosyć znaczące regulacje odnoszące się do służby cywilnej. W dużej mierze obejmują procedurę zmniejszenia zatrudnienia lub pogorszenia warunków pracy.

string(0) ""
Czas trwania
10:00-14:00
Metodyka
 • dyskusja
 • szkolenie online (na żywo)
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się polityką kadrową, pracowników działów kadr i osoby zarządzające personelem w służbie cywilnej.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

28.05.2020 (Czwartek)

Rozporządzenie Prezesa RM dotyczące ograniczenia kosztów osobowych:

  • przesłanki wydania rozporządzenia,
  • podmioty, które mogą zostać objęte rozporządzeniem,
  • rodzaje działań, jakie Prezes RM może nałożyć w celu zmniejszenia kosztów – redukcja zatrudnienia lub pogorszenie warunków zatrudnienia,
  • zakres informacji o redukcji zatrudnienia lub pogorszeniu warunków zatrudnienia, jakie mają zostać określone rozporządzeniem.

Realizacja obowiązku zmniejszenia zatrudnienia:

  • ustalenie poziomu zmniejszenia zatrudnienia,
  • wskaźnik zmniejszenia zatrudnienia,
  • ustalenie średniej liczby etatów, pomniejszenie ustalonej średniej liczby etatów.

Realizacja obowiązku zmniejszenia zatrudnienia:

  • rozwiązanie umów z pewnymi grupami pracowników lub nieprzedłużanie umów okresowych,
  • obniżenie wymiaru czasu pracy,
  • wyłączenie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
  • podmiot odpowiedzialny za zmniejszenie zatrudnienia,
  • kryteria wyboru pracowników do zwolnienia, kryteria podstawowe i pomocnicze,
  • informowanie pracowników o przyjętych kryteriach,
  • poinformowanie organizacji związkowej,
  • opinia związku zawodowego lub przedstawicieli pracowników o kryteriach,
  • wyłączenie obowiązku dokonywania konsultacji związkowych wypowiedzeń,
  • wyłączenie lub ograniczenie stosowania niektórych przepisów ochronnych,
  • samoistna podstawa zwolnienia pracownika lub urzędnika służby cywilnej,
  • najwcześniejszy termin dokonania wypowiedzeń.

Odprawy pieniężne:

  • wysokość odprawy,
  • ustalenie okresu zatrudnienia do ustalenia odprawy,
  • obliczenie wysokości odprawy,
  • ograniczenie maksymalnej wysokości odprawy.

Zawieszenie prawa do dodatkowych składników wynagrodzeń, nagród i premii:

  • maksymalny okres zawieszenia,
  • informacja o wprowadzonych ograniczeniach,
  • oświadczenie pracownika o braku zgody na ograniczenie uprawnień i jego skutki.

Informacja o realizacji obowiązku zmniejszenia zatrudnienia.

Utrzymanie zatrudnienia na poziomie nie wyższym niż osiągnięty po zmniejszeniu zatrudnienia.

Zawieszenie wykonywania ocen:

  • zawieszenie wykonywania pierwszej oceny i ocen okresowych,
  • termin dokonania ocen po odwołaniu stanów epidemii i zagrożenia epidemicznego.

Automatyczne przedłużenie umów osób podejmujących pracę po raz pierwszy.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte