Termin szkolenia gwarantowany
28.05.2020

Czwartek

10:00-14:00
Internet
od PLN
Cel

Wprowadzona podczas stanu epidemii Tarcza antykryzysowa zmienia wiele regulacji dotyczących prawa pracy. Przepisy antywirusowe zawierają m.in. dosyć znaczące regulacje odnoszące się do służby cywilnej. W dużej mierze obejmują procedurę zmniejszenia zatrudnienia lub pogorszenia warunków pracy.

Metodyka
 • dyskusja
 • szkolenie online (na żywo)
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się polityką kadrową, pracowników działów kadr i osoby zarządzające personelem w służbie cywilnej.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Dzień 1

28.05.2020 (Czwartek)

Rozporządzenie Prezesa RM dotyczące ograniczenia kosztów osobowych:

  • przesłanki wydania rozporządzenia,
  • podmioty, które mogą zostać objęte rozporządzeniem,
  • rodzaje działań, jakie Prezes RM może nałożyć w celu zmniejszenia kosztów – redukcja zatrudnienia lub pogorszenie warunków zatrudnienia,
  • zakres informacji o redukcji zatrudnienia lub pogorszeniu warunków zatrudnienia, jakie mają zostać określone rozporządzeniem.

Realizacja obowiązku zmniejszenia zatrudnienia:

  • ustalenie poziomu zmniejszenia zatrudnienia,
  • wskaźnik zmniejszenia zatrudnienia,
  • ustalenie średniej liczby etatów, pomniejszenie ustalonej średniej liczby etatów.

Realizacja obowiązku zmniejszenia zatrudnienia:

  • rozwiązanie umów z pewnymi grupami pracowników lub nieprzedłużanie umów okresowych,
  • obniżenie wymiaru czasu pracy,
  • wyłączenie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
  • podmiot odpowiedzialny za zmniejszenie zatrudnienia,
  • kryteria wyboru pracowników do zwolnienia, kryteria podstawowe i pomocnicze,
  • informowanie pracowników o przyjętych kryteriach,
  • poinformowanie organizacji związkowej,
  • opinia związku zawodowego lub przedstawicieli pracowników o kryteriach,
  • wyłączenie obowiązku dokonywania konsultacji związkowych wypowiedzeń,
  • wyłączenie lub ograniczenie stosowania niektórych przepisów ochronnych,
  • samoistna podstawa zwolnienia pracownika lub urzędnika służby cywilnej,
  • najwcześniejszy termin dokonania wypowiedzeń.

Odprawy pieniężne:

  • wysokość odprawy,
  • ustalenie okresu zatrudnienia do ustalenia odprawy,
  • obliczenie wysokości odprawy,
  • ograniczenie maksymalnej wysokości odprawy.

Zawieszenie prawa do dodatkowych składników wynagrodzeń, nagród i premii:

  • maksymalny okres zawieszenia,
  • informacja o wprowadzonych ograniczeniach,
  • oświadczenie pracownika o braku zgody na ograniczenie uprawnień i jego skutki.

Informacja o realizacji obowiązku zmniejszenia zatrudnienia.

Utrzymanie zatrudnienia na poziomie nie wyższym niż osiągnięty po zmniejszeniu zatrudnienia.

Zawieszenie wykonywania ocen:

  • zawieszenie wykonywania pierwszej oceny i ocen okresowych,
  • termin dokonania ocen po odwołaniu stanów epidemii i zagrożenia epidemicznego.

Automatyczne przedłużenie umów osób podejmujących pracę po raz pierwszy.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
	string(5) "after"
	string(10) "25-05-2020"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Prawo pracy w służbie cywilnej - redukcje etatów, pogorszenie warunków zatrudnienia i inne zmiany w przepisach antykryzysowych (szkolenie online)

Internet, 28.05.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 299,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 299,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi