Termin szkolenia gwarantowany
20.05.2020

Środa

Internet
od PLN
Cel

Obecna sytuacja związana z epidemią jest wyjątkowo trudna dla instytucji kultury i współpracujących z nimi osób. Zamknięcie instytucji kultury nastąpiło w pierwszej kolejności, stan ten się przedłuża i ma znaczący wpływ na zatrudnienie, ograniczenie zarobków pracowników lub praktycznie całkowity ich brak dla osób współpracujących z instytucjami kultury na podstawie umów cywilnoprawnych czy w ramach samodzielnej działalności.

string(0) ""
Czas trwania
11:30-14:30
Metodyka
 • dyskusja
 • szkolenie online (na żywo)
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się polityką kadrową, pracowników działów kadr i osoby zarządzające personelem w instytucjach kultury.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

20.05.2020 (Środa)

Zwolnienia z ZUS dla płatników składek.

Zwolnienia z ZUS samozatrudnionych.

Postojowe dla zleceniobiorców lub wykonawców umów o dzieło:

  • warunki, jakie należy spełnić,
  • wyłączenia,
  • wysokość świadczenia – standardowa i równa przychodom,
  • wnioskowanie,
  • ponowne otrzymanie świadczenia.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej samozatrudnionych:

  • uprawnieni,
  • wysokość dofinansowania,
  • wniosek,
  • zobowiązania.

Wsparcie finansowe artystów z tarczy antywirusowej:

  • możliwość wsparcia osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w przypadku, gdy działalność twórcza lub artystyczna nie może być kontynuowana w obecnej formie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
  • kto może uzyskać wsparcie?,
  • kto udziela wsparcia?,
  • maksymalna wysokość tego wsparcia,
  • rodzaj wydatków objętych wsparciem,
  • wniosek – dane, tryb składania.

Umowy cywilnoprawne:

  • rozwiązanie umowy zlecenia i umowy o dzieło,
  • odpowiedzialność za szkodę związaną z niezrealizowaniem umowy.

Praca zdalna:

  • przesłanki zlecenia i okres pracy zdalnej,
  • wykonywanie pracy zdalnej na polecenie pracodawcy,
  • miejsce wykonywania pracy zdalnej,
  • odmowa realizowania pracy zdalnej przez pracownika,
  • ustalenie zasad pracy zdalnej (bhp, koszty po stronie pracownika, ochrona danych itp.).

Zmiany w zakresie czasu pracy:

  • dostosowanie regulacji wewnętrznych dotyczących czasu pracy do aktualnych potrzeb – zmiana okresów rozliczeniowych, systemów i rozkładów czasu pracy,
  • zmiany regulaminu pracy lub obwieszczenia,
  • inne rozkłady i systemu na wniosek pracownika – wniosek, zmiana umowy,
  • czas pracy przy pracy zdalnej – obowiązki pracownika, zmiany i dostosowanie do potrzeb pracodawcy, odpoczynki, nadgodziny,
  • ewidencja czasu pracy – praca zdalna, przestój.

Przestój, urlopy wypoczynkowe, urlopu bezpłatne itp.:

  • nieświadczenie pracy przez pracowników i regulacje z tym związane.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte