Termin szkolenia gwarantowany
20.07.2021

Wtorek

Online
od 549 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym m.in. podnoszenia kwalifikacji pracowników i ZFŚS. Omówiony zostanie także temat przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz pracownicze plany kapitałowe.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Kurs skierowany jest do osób zarządzających personelem i pracowników działów kadrowych w instytucjach kultury.

Prowadzący
Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Absolwent Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

20.07.2021 (Wtorek)

Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników:

 • zakres pojęcia podnoszenie kwalifikacji,
 • urlop szkoleniowy, zwolnienia z całości lub części dnia pracy,
 • świadczenie dodatkowe – czesne, dojazdy itp.,
 • umowa szkoleniowa,
 • okres odpracowania i ustalenie kwoty zwrotu w razie niedopracowania wymaganego okresu,
 • nauka na podstawie porozumienia na zasadach innych niż podnoszenie kwalifikacji.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

 • osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS,
 • kryteria przyznawania świadczeń – czy można i jeśli to kiedy przyznawać świadczenia bez badania kryterium socjalnego, jak ustalać kryterium materialne.

Okres przechowywania poszczególnych elementów dokumentacji pracowniczej:

 • akta osobowe i pozostała dokumentacja,
 • ile czasu przechowywać zgody na potrącenia z wynagrodzenia,
 • okres przechowywania wniosków pracowników dotyczących czasu pracy.

Podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez pracownika IK.

Pracownicze Plany Kapitałowe:

 • zawieranie umów o prowadzenie PPK w zależności od momentu zatrudnienia,
 • terminy pierwszych wpłat na PPK po zawarciu umowy o prowadzenie PPK,
 • rezygnacja z dokonywania wpłat – złożenie a dokonywanie dalszych wpłat, obowiązki pracodawcy związane ze złożeniem.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15-07-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15-07-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte