Termin szkolenia gwarantowany
27.06.2019

Czwartek

Warszawa
od PLN
Cel

Podczas szkolenia omówione zostaną wszelkie aspekty, jakie ustawa wprowadza m.in.: szczegółową regulację dotyczącą autoryzacji, czyli nowy art. 14a. Poruszona zostanie tematyka odmowy autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, szczegółowo omówiona zostanie kwestia pomówień, znieważeń i naruszenia dóbr osobistych w Internecie. Trener odpowie na pytania uczestników i omówi kwestie, które sprawiają najwięcej problemów w codziennym stosowaniu prawa prasowego.

NULL
Czas trwania
10:00-16:00
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • rzeczników prasowych administracji publicznej,
 • pracowników działów prasowych oraz działów promocji,
 • podmioty (osób, organów, instytucji), które są zobligowane do udzielania informacji publicznej,
 • wszystkie podmioty zainteresowane tematyką szkolenia.
Prowadzący
dr Monika Brzozowska-Pasieka

Doktor nauk prawnych, adwokat, wykładowca akademicki, trener i autorka publikacji. Od 2004 r. prowadzi szkolenia m. in.: z prawa prasowego, prawa autorskiego, informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych. Certyfikowany trener programu HELP Rady Europy (program przeznaczony dla prawników – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych), w którym prowadzi szkolenia on-line z tematyki danych osobowych. Wykładowca w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

27.06.2019 (Czwartek)

9:30-10:00 rejestracja uczestników, przerwa kawowa
10:00-11:30

Najnowsze zmiany – nowelizacja prawa prasowego.

Autoryzacja – najnowsze propozycje:

 • zakres autoryzacji,
 • czas na dokonanie autoryzacji,
 • konieczność autoryzacji – w jakich przypadkach?
 • odmowa dokonania autoryzacji – jakie uprawnienia będzie miał dziennikarz?
 • kiedy dziennikarz nie będzie musiał dokonywać autoryzacji?
 • zastrzeżenie terminu i zakresu publikacji – czy jest możliwe?

Sprostowanie – jak je napisać by zostało opublikowane?

Kiedy NIE piszemy sprostowania – oceny zawarte w materiale prasowym, informacje prawdziwe „Uczmy się na błędach…Ale cudzych” – przykłady wadliwych sprostowań:

 • alternatywna wersja wydarzeń – o co dokładnie chodzi,
 • adres do korespondencji,
 • podpis – własnoręczny, rzecznika, pełnomocnika, organu?
 • redaktor naczelny czy redaktor wydania lokalnego?
 • tytuł sprostowania – dlaczego to takie ważne?
 • miejsce podpisu i dlaczego nie wolno go ignorować – „garść” wyroków sądowych ku przestrodze.

Sprostowania „na pudelku”. Jak napisać sprostowanie, by zostało wydrukowane na portalu społecznościowym, plotkarskim, blogu czy forum internetowym?

Wymogi formalne sprostowania – o czym trzeba pamiętać i o czym nigdy się nie pamięta.

Brak opublikowania sprostowania – szybka ścieżka sądowa.

Czy warto iść do sądu – plusy rozwiązań sądowych.

11:30-11:40 przerwa kawowa
11:40-13:00

Inne formy „rozmowy” z prasą – polemika, list, odpowiedź.

Sprostowanie na własnych stronach internetowych – czy to jest wiadomość już sprostowana?

„Prawo do zapomnienia” – praktyka Google.

„Aresztowanie materiału prasowego” – tylko jak tego dokonać w praktyce?

Warsztaty z uczestnikami –  „Sprostowanie! Publikować czy nie – oto jest pytanie!” – gra symulacyjna, gdzie uczestnicy dzielą się na redaktorów naczelnych i wnioskodawców.

13:00-13:30 przerwa obiadowa
13:30-14:50

Wirtualn@ prasa jak skutecznie bronić się w Internecie:

 • pomówienia, znieważanie i naruszenia dóbr osobistych w Internecie – jak reagować, jak się bronić, jak zabezpieczyć materiał dowodowy, jak i gdzie napisać e-sprostowanie w przypadku portali społecznościowych, plotkarskich czy forów internetowych?
 • odpowiedzialność za posty – czy użytkownicy są bezkarni?
 • Facebook i możliwość uzyskania danych osobowych – wyroki polskich sądów,
 • uzyskiwanie danych osobowych anonimowych internautów – gdzie i jak działać?
 • działalność blogerów, portale internetowe – kto i za co odpowiada?
 • najnowsze orzecznictwo – omówienie „procesów medialnych” , wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Prawdy i mity!
14:50-15:00 przerwa kawowa
15:00-16:00

Kontakty z mediami – gra symulacyjna.

Obowiązki dziennikarzy, czyli „Proszę, by jakiś pracownik stanął przed kamerą i nam to wytłumaczył” – czy dziennikarz może zmusić pracowników do wystąpień przed kamerą?

Naruszenie prawa przez dziennikarzy – jak się bronić skutecznie?

Prawa dziennikarza do informacji prasowej oraz do informacji publicznej, prawo do anonimatu, prawo do zachowania tajemnicy dziennikarskiej.

 „Chcę rozmawiać z Pani szefem”? – kto i kiedy ma obowiązek udzielania informacji prasie, czy dziennikarz może żądać rozmowy z włodarzem miasta, naczelnikiem, prezydentem, jeśli jest rzecznik prasowy w urzędzie.

Wizerunek osób powszechnie znanych – czy dyrektor wydziału lub naczelnik jest osobą powszechnie znaną i czy jego zdjęcia mogą być wykorzystywane w prasie?

Wizerunki robione podczas eventów, wydarzeń umieszczane na stronach WWW.

Wizerunki pracowników urzędu  – czy mogą być pokazywane w mediach.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Koszt

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Prawo prasowe - jak się nie dać zjeść prasie

Warszawa, 27.06.2019

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi