Termin szkolenia gwarantowany
25.11.2021

Czwartek

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu prawa autorskiego w Internecie zarówno co do podstaw uregulowań prawo-autorskich, jak też specjalistycznej wiedzy związanej z naruszeniem praw autorskich w sieci.

Szkolenie ma wymiar praktyczny i przeznaczone jest dla osób, które nie będąc prawnikami, muszą zmagać się z szeregiem problemów czy wątpliwości prawnych dotyczących rozpowszechniania i prowadzenia działalności promocyjnej.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie ma wymiar praktyczny i przeznaczone jest dla osób, które nie będąc prawnikami – muszą zmagać się z szeregiem problemów czy wątpliwości prawnych dotyczących rozpowszechniania i prowadzenia działalności promocyjnej.

Prowadzący
Piotr Łada

Adwokat, Senior Associate w kancelarii Eversheds Sutherland Poland, absolwent kulturoznawstwa na specjalizacji krytyka i promocja sztuk plastycznych (UMCS), absolwent historii sztuki (UW).

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

25.11.2021 (Czwartek)

Utwór w sieci Internet:

  • twórczość w sieci Internet (m.in. programy graficzne, projekty stron www),
  • ochrona utworów w Internecie (noty copyrightowe, ochrona techniczna),
  • strona www jako prawnie chroniony utwór (układ, layout, kolorystka),
  • skutek umieszczenia utworu w sieci Internet.

Podstawy prawne wykorzystania utworów w sieci Internet:

  • umowy licencyjne,
  • dozwolony użytek utworów chronionych (prywatny, rozpowszechnianie w celach informacyjnych),
  • sprawozdania o aktualnych wydarzeniach,
  • prawo przedruku,
  • prawo cytatu (rodzaje cytatu, zakres cytatu, oznaczanie cytatu).

Wolne licencje oraz serwisy z tzw. contentem:

  • idea wolnych licencji,
  • open source a wolne licencje,
  • najpopularniejsze wolne licencje (GNU, Creative Commons),
  • zasady i ryzyka związane z wykorzystaniem wolnych licencji,
  • dokumentacja wykorzystania,
  • serwisy z tzw. contentem: zasady korzystania serwisów z tzw. contentem (muzyka, film, grafika), zakres wykorzystania i ryzyka naruszeń.

Portale społecznościowe:

  • regulaminy portali społecznościowych (m.in. Facebook) a prawo autorskie,
  • zakres uprawnień portali i skutki umieszczenia utworu na w sieci Internet,
  • możliwość wykorzystania utworów z portali.

Świadczenie usług drogą elektroniczną:

  • adres elektroniczny,
  • informacja handlowa, świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • regulaminy (obowiązek wprowadzenia regulaminu, treść regulaminu, wyłączenia odpowiedzialności),
  • odpowiedzialność administratorów stron internetowych (zakres odpowiedzialności, wyłączenia, zgłoszenie naruszeń, obowiązek usunięcia materiałów ze strony internetowej).

Linkowanie:

  • pojęcie linkowania,
  • ramy prawne linkowania w kontekście prawa autorskiego,
  • rodzaje linkowania (m.in. deep link, frame, odesłanie),
  • zasady zgodnego z prawem linkowania i ryzyka prawne,
  • oznaczanie linku.

Prawo do wizerunku oraz ochrona dóbr osobistych:

  • pojęcie wizerunku,
  • zakres ochrony,
  • wymóg zgody,
  • wykorzystanie wizerunku bez obowiązku uzyskania zgody (trzy wyjątki),
  • wizerunki w materiałach promocyjnych, pracowników, wizerunki na wydarzeniach (m.in. szkolenia, konferencje, imprezy),
  • regulaminy wydarzeń a zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku,
  • pojęcie dóbr osobistych,
  • otwarty katalog dóbr osobistych,
  • najważniejsze rodzaje dóbr osobistych,
  • dobra osobiste osób fizycznych i jednostek organizacyjnych/osób prawnych,
  • dobra osobiste w prawie własności intelektualnej,
  • wizerunek osób zmarłych,
  • wizerunek osób małoletnich,
  • wizerunek/zgody a RODO (treść zgód, klauzula informacyjna, wizerunek jako dane biometryczne),
  • wizerunek w działalności promocyjnej, marketingowej i PR.

Naruszenie praw autorskich w sieci Internet:

  • zakres naruszenia,
  • rodzaje roszczeń,
  • postępowanie w przypadku roszczeń osób trzecich,
  • problematyka dowodowa,
  • roszczenia z tytułu naruszenia wizerunku,
  • przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych (przesłanka bezprawności, zwolnienie z odpowiedzialności),
  • odpowiedzialność instytucji/pracodawcy a działania podejmowane przez pracowników /współpracowników/podwykonawców (tzw. obiektywna odpowiedzialności eksploatującego a regulacje z zakresu prawa pracy/prawa cywilnego).

Sesja pytań i odpowiedzi.

Youtube, logo Free Icon of Vector Logo  Zapowiedź trenera na YouTube

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-11-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-11-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte