Termin szkolenia gwarantowany
30.11.2022

Środa

Online
od 649 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami działań promocyjnych i marketingowych z perspektywy prawa autorskiego, prawa do wizerunku i regulacji dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych (RODO). Uzyskana wiedza ma pozwolić słuchaczom m.in. na świadome i zgodne z prawem korzystanie z materiałów objętych ochroną prawa autorskiego.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • case studies
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się szeroko pojętą promocją, marketingiem, PR i rzeczników, w szczególności prowadzących działania w Internecie.

Prowadzący
Piotr Łada

Adwokat, Senior Associate w kancelarii Eversheds Sutherland Poland, absolwent kulturoznawstwa na specjalizacji krytyka i promocja sztuk plastycznych (UMCS), absolwent historii sztuki (UW).

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

30.11.2022 (Środa)

Wprowadzenie do prawa autorskiego:

  • podstawowe zasady prawa autorskiego –kryteria ochrony, rodzaje praw autorskich, czas ochrony,
  • rodzaje utworów wykorzystywanych w działalności marketingowej (m.in. utwory plastyczne, utwory słowne, utwory fotograficzne),
  • utwory zależne – modyfikacje, przeróbki, adaptacje,
  • podstawy prawne eksploatacji utworów – licencje/umowy, dozwolone użytki, twórczość pracownicza,
  • utwory muzyczne (organizacje zbiorowego zarządzania, cytat muzyczny),
  • problematyka ochrony pomysłów, idei lub koncepcji – sposób wyrażenia.

Prawo autorskie w Internecie:

  • ochrona utworów w Internecie – noty copyrightowe, skutek umieszczenia utworu w sieci, właściwość prawa,
  • współpraca z influencerami po wyroku UOKiK,
  • portale z zasobami a uregulowania prawa autorskiego (m.in. YouTube, Wikimedia Commons),
  • tzw. wolne licencje/Creative Commons – zakres i zasady użycia,
  • prawo autorskie a portale społecznościowe.

Podstawy prawne eksploatacji:

  • domena publiczna,
  • brak ochrony prawa autorskiego (art. 4 pr. aut., reprodukcje),
  • umowy prawnoautorskie – umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe i umowa licencyjna, podstawowe zasady umów,
  • specyfika umów prawnoautorskich dotyczących działalności marketingowej,
  • dozwolony użytek – prawo cytatu,
  • sprawozdania,
  • prawo panoramy,
  • reklama i promocja,
  • korzystanie z twórczości „osób trzecich”.

Prawo do wizerunku:

  • pojęcia wizerunku i jego ochrona,
  • wymóg zgody na rozpowszechnianie wizerunku – forma, zakres, czas,
  • wyjątki od obowiązku uzyskania zgody na rozpowszechnianie wizerunku (osoby powszechnie znane, wydarzenia, pozowanie),
  • problematyka tzw. wizerunku produktu (wizerunek „rzeczy”),
  • zgoda na wizerunek a przetwarzanie danych osobowych zgodne z RODO.

RODO a marketing:

  • podstawa przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych – oferty, newsletter, alerty (zgoda odbiorcy/uzasadniony interes prawny),
  • klauzula informacyjna przy przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingowych,
  • dane przetwarzane do celów marketingowych (imię, nazwisko, telefon, elektroniczne identyfikatory, e-maile spersonalizowane),
  • marketing a wymogi ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE)/telefoniczną (prawo telekomunikacyjne),
  • pozyskiwanie baz danych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 25-11-2022)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 25-11-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte