24.10.2023

Wtorek

Online
od 499 PLN
Cel

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych po zmianach przepisów ustaw, rozporządzeń w JST, w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych.
Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest dla skarbników, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo – księgowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych , CUW oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

Prowadzący
Teresa Krawczyk

Wykładowczyni wyższych uczelni, wieloletnia praktyczka administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

24.10.2023 (Wtorek)

Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont -w JST, jednostkach i zakładach budżetowych:

  • zasady rachunkowe – ich stosowanie przez jednostki sektora finansów publicznych,
  • ujęcie zdarzeń w świetle KSR nr 7 – poprawianie błędów,
  • prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności.

Realizacja dochodów budżetowych i ich ewidencja:

  • dochody przypisane i nieprzypisane,
  • refundacja wydatków,
  • dotacje- ewidencja księgowa w JST,
  • zadania zlecone.

Ewidencja należności, odsetek oraz ich aktualizacja:

  • zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach,
  • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy ) i ich odpisy aktualizacyjne.
  • przychody i koszty z uwzględnieniem nowych i zmienionych paragrafów.

Majątek w JST, w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

  • klasyfikacja Środków Trwałych 2016 i KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE”:
   • obiekty pojedyncze,
   • obiekty zbiorcze.
  • środki trwałe – ich przyporządkowanie do 10 tys. zł. i powyżej 10 tys. zł- w tym: umorzenie i amortyzacja,
  • wartości niematerialne i prawne – system OEM, BOX,
  • środki trwałe w budowie (Inwestycje) – wg. nabycia i kosztów wytworzenia.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Harmonogram szkolenia znajduje się w pliku PDF na stronie głównej szkolenia.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-10-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-10-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Problemy JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - wybrane zagadnienia rachunkowe, finansowe i majątkowe

Online, 24.10.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi