Termin szkolenia gwarantowany
22.09.2020

Wtorek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest uaktualnienie i wzbogacenie wiedzy z zakresu realizacji projektów EFS.

Na szkoleniu uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki jak prowadzić projekt, wprowadzać do niego zmiany, radzić sobie z problemami, realizować zakupy towarów i usług, korzystać z nowej Bazy konkurencyjności, zatrudniać i rozliczać personel.

string(6) "online"
Czas trwania
9:00-14:00
Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zajmują się realizacją projektów współfinansowanych z EFS.

Prowadzący
Małgorzata Rulińska

Ekonomista, ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i realizacji projektów krajowych i zagranicznych, złoty certyfikat trenera EFS

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

22.09.2020 (Wtorek)

Planowanie finansowe w projekcie.

Realizacja zadań i zakupów, w tym nowa Baza Konkurencyjności (od sierpnia 2020):

  • omówienie zasad korzystania z nowej bazy przez beneficjenta i wnioskodawcę.

Listy sprawdzające do rozeznania rynku i zasady konkurencyjności.

Uproszczone formy dokonywania rozliczeń:

  • stawki jednostkowe,
  • metody ryczałtowe.

Pobieranie opłat od uczestników a dochód w projekcie.

Koszty pośrednie.

Wkład niepieniężny:

  • sposoby wykazywania i rozliczania wkładu niepieniężnego,
  • dokumenty wykazywane we wniosku o płatność.

Zmiany w projekcie wymagające zgłoszenia, uzasadnienia do zmian:

  • o czym pisać w formularzu zmian.

Realizacja projektu w okresie pandemii:

  • zawieszone Wytyczne,
  • problemy, które mogą się pojawić,
  • środki zaradcze,
  • ułatwienia.

Cross-financing a trwałość projektu.

Zatrudnianie personelu do projektu:

  • personel a zakup usług,
  • dokumentacja umów-zlecenia,
  • możliwości, formy angażowania personelu do projektu,
  • umowa zlecenie,
  • rozliczanie osób samozatrudnionych,
  • rozliczanie dodatków do wynagrodzeń, nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  • rozliczanie nauczycieli,
  • baza personelu i rozliczanie wynagrodzeń.

Najczęstsze błędy.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-09-2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-09-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte