Termin szkolenia gwarantowany
22.09.2020

Wtorek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest uaktualnienie i wzbogacenie wiedzy z zakresu realizacji projektów EFS.

Na szkoleniu uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki jak prowadzić projekt, wprowadzać do niego zmiany, radzić sobie z problemami, realizować zakupy towarów i usług, korzystać z nowej Bazy konkurencyjności, zatrudniać i rozliczać personel.

string(6) "online"
Czas trwania
9:00-14:00
Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zajmują się realizacją projektów współfinansowanych z EFS.

Prowadzący
Małgorzata Rulińska

ekonomista, doradca, konsultant, coach, trener od blisko 20 lat. Przeszkoliła dziesiątki tysięcy osób m.in. w ramach programu dla samorządów w całym kraju ze środków Banku Światowego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

22.09.2020 (Wtorek)

Planowanie finansowe w projekcie.

Realizacja zadań i zakupów, w tym nowa Baza Konkurencyjności (od sierpnia 2020):

  • omówienie zasad korzystania z nowej bazy przez beneficjenta i wnioskodawcę.

Listy sprawdzające do rozeznania rynku i zasady konkurencyjności.

Uproszczone formy dokonywania rozliczeń:

  • stawki jednostkowe,
  • metody ryczałtowe.

Pobieranie opłat od uczestników a dochód w projekcie.

Koszty pośrednie.

Wkład niepieniężny:

  • sposoby wykazywania i rozliczania wkładu niepieniężnego,
  • dokumenty wykazywane we wniosku o płatność.

Zmiany w projekcie wymagające zgłoszenia, uzasadnienia do zmian:

  • o czym pisać w formularzu zmian.

Realizacja projektu w okresie pandemii:

  • zawieszone Wytyczne,
  • problemy, które mogą się pojawić,
  • środki zaradcze,
  • ułatwienia.

Cross-financing a trwałość projektu.

Zatrudnianie personelu do projektu:

  • personel a zakup usług,
  • dokumentacja umów-zlecenia,
  • możliwości, formy angażowania personelu do projektu,
  • umowa zlecenie,
  • rozliczanie osób samozatrudnionych,
  • rozliczanie dodatków do wynagrodzeń, nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  • rozliczanie nauczycieli,
  • baza personelu i rozliczanie wynagrodzeń.

Najczęstsze błędy.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-09-2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-09-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Realizacja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym korzystanie z nowej Bazy Konkurencyjności (szkolenie online)

Online, 22.09.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi