Termin szkolenia gwarantowany
17.01.2023

Wtorek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu przygotowania i realizacji projektów niekonkurencyjnych i konkursowych pup nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników PUP zaangażowanych we wdrażanie projektów i rozliczanie projektów, księgowanie wydatków projektowych oraz pracowników WUP rozliczających i kontrolujących projekty.

Prowadzący
Małgorzata Rulińska

Ekonomista, ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i realizacji projektów krajowych i zagranicznych, złoty certyfikat trenera EFS

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

17.01.2023 (Wtorek)

Omówienie zakresu tematycznego szkolenia.

Zatwierdzone wytyczne na nową perspektywę finansową UE 2021-2027:

  • w zakresie kwalifikowania wydatków ( wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane)
  • w zakresie kontroli,
  • w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów,
  • projekty wytycznych m.in. w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej ( rozliczanie w SL2021), w zakresie projektów EFS+ w programach regionalnych,
  • praktyczne aspekty nowych zapisów w wytycznych do wykorzystanie przez pup,
  • najważniejsze zapisy Ustawy wdrożeniowej i rozporządzeń unijnych pod kątem ich wykorzystania przez pup.

Nowości w zakresie wskaźników projektów, w tym definicje wskaźników.

Inicjatywa ALMA wsparciem dla osób 18-29 lat z kategorii NEET, wymogi z Wytycznych oraz z dokumentów UE.

Nowości w zakresie kontroli wynikające z zatwierdzonych wytycznych.

Metody rozliczania w projektach:

  • bezpośrednio poniesione wydatki, w przypadku braku zatwierdzenia stawek jednostkowych w pierwszym roku wdrażania.

Stawki jednostkowe na aktywizację zawodową:

  • wysokość stawek,
  • wskaźniki do rozliczania stawek,
  • kwalifikowalność wydatków w ramach stawek,
  • rodzaje wsparcia objęte stawkami,
  • dokumentowanie i rozliczanie stawek.

Inne uproszczone metody rozliczania wydatków – wymogi i zalecenia UE na nową perspektywę 2021-2027.

Przykładowe zapisy programów operacyjnych związane z projektami pup.

Wsparcie dla pup i pracowników pup po reformie związanej z przepisami dotyczącymi rynku pracy.

Zmiana w obszarze pomocy publicznej i pomocy de minimis, w tym okres przejściowy.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 12-01-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 12-01-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte