Termin szkolenia gwarantowany
05.10.2022

Środa

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu przygotowania i realizacji projektów niekonkurencyjnych i konkursowych PUP nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników PUP zaangażowani we wdrażanie projektów i rozliczanie projektów, księgowanie wydatków projektowych.

 

Prowadzący
Małgorzata Rulińska

ekonomista, doradca, konsultant, coach, trener od blisko 20 lat. Przeszkoliła dziesiątki tysięcy osób m.in. w ramach programu dla samorządów w całym kraju ze środków Banku Światowego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

05.10.2022 (Środa)

Omówienie zakresu tematycznego szkolenia.

Projekty wytycznych na nową perspektywę finansową UE 2021-2027:

  • w zakresie kwalifikowania wydatków ( wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane)
  • w zakresie kontroli,
  • w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów,
  • w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej ( rozliczanie w SL2021).

Praktyczne aspekty nowych zapisów w projektach wytycznych do wykorzystanie przez pup.

Najważniejsze zapisy Ustawy wdrożeniowej i rozporządzeń unijnych pod kątem ich wykorzystania przez pup.

Stawki jednostkowe na aktywizację zawodową:

  • wysokość stawek,
  • wskaźniki do rozliczania stawek,
  • kwalifikowalność wydatków w ramach stawek,
  • rodzaje wsparcia objęte stawkami,
  • dokumentowanie i rozliczanie stawek.

Nowości w zakresie wskaźników projektów.

Inne uproszczone metody rozliczania wydatków – wymogi i zalecenia UE na nową perspektywę 2021-2027.

Stan prac nad nową perspektywą finansową 2021-2027.

Przykładowe zapisy programów operacyjnych związane z projektami pup.

Wsparcie dla pup po reformie związanej z przepisami dotyczącymi rynku pracy.

Zmiana w obszarze pomocy publicznej.

Inne zagadnienia zgłoszone przez uczestników.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-09-2022)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-09-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Projekty niekonkurencyjne PUP w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027

Online, 05.10.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi