Termin szkolenia gwarantowany
17-19.05.2023
Sandomierz/online
od 1199 PLN
Cel

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania i prawidłowej realizacji projektów niekonkurencyjnych powiatowych urzędów pracy w perspektywie UE 2021-2027.

string(9) "hybridout"
Czas trwania
I dzień: zakwaterowanie od 15:00
II dzień: od 9:00 do 15:30 (w tym przerwy)
III dzień: od 8:30 do 13:30 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Wyjazdowe hybrydowe

Szkolenie kilkudniowe prowadzone jednocześnie stacjonarnie w sali szkoleniowej w hotelu oraz w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online. W ramach szkolenia mamy do zaoferowania różne formy udziału (pakiety, które wybierane są podczas wypełniania formularza zgłoszenia), które obejmują udział w szkoleniu wraz z dodatkowymi opcjami, takimi jak pełne wyżywienie, nocleg lub uczestnictwo w formie online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników PUP zaangażowanych we wdrażanie projektów i rozliczanie projektów, księgowanie wydatków projektowych.

Prowadzący
Małgorzata Rulińska

Ekonomista, ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i realizacji projektów krajowych i zagranicznych, złoty certyfikat trenera EFS

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

17.05.2023 (Środa)

Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja.

Dzień 2

18.05.2023 (Czwartek)

Prawo unijne i krajowe dotyczące nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027.

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027.

Omówienie przykładowej dokumentacji naboru na projekty niekonkurencyjne pup (WUP w Lublinie).

Omówienie wzoru wniosku o dofinansowanie oraz wskazówki do jego wypełnienia.

Kryteria wyboru projektów.

Wykaz wskaźników dla działania 9.1 w ramach FEL – 2021-2027.

Ocena formalno-merytoryczna.

Standard minimum – przykładowe zapisy.

Podsumowanie I dnia szkolenia.

Sesja pytania i odpowiedzi.

Konsultacje indywidualne.

Dzień 3

19.05.2023 (Piątek)

Powtórzenie materiału z I dnia szkolenia.

Wymogi płynące z umowy o dofinansowanie, w tym:

   • obowiązki beneficjenta,
   • wykaz wytycznych do stosowania,
   • zasada dostępności – wyjaśnienie na przykładach.

Wnioski o płatność w SL2021 – podstawowe zasady wynikające z umowy.

Dokumentacja projektu EFS+.

Udzielanie zamówień.

Kontrola projektu.

Komunikacja i widoczność.

Zmiany w projekcie, rozwiązanie umowy.

Omówienie wzorów dokumentów:

   • załącznik nr 2: Zakres danych osobowych powierzonych Beneficjentowi do przetwarzania,
   • załącznik nr 3: Wzór harmonogramu płatności w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS+,
   • załącznik nr 4: Wzory dot. obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych,
   • załącznik nr 5: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, załącznik nr 6: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
   • załącznik nr 7: Pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy (o ile dotyczy),
   • załącznik nr 8: Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie Beneficjenta
   • załącznik nr 9: Wnioski o dodanie osoby zarządzającej Projektem EFS+,
   • załącznik nr 10: Lista osób uprawnionych do reprezentowania beneficjenta w zakresie obsługi SL2021.
   • załącznik nr 11: Obowiązki informacyjno – promocyjne Beneficjenta.
   • załącznik nr 12: Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków Beneficjentów FE.
   • załącznik nr 13: Wzór oświadczenia udzielania licencji niewyłącznej.
   • załącznik nr 14: Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

Podsumowanie szkolenia.

Sesja pytania i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja szkolenia online:

Hotel Basztowy ***
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2
27-600 Sandomierz

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzaniu udziału, które jest wysyłane na 3 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Koszt

Pakiet 1:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (2 x śniadania, 2 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 1-osobowym (2 noce, 17-19.05.2023 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 2099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-04-2023)
 • 2299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-04-2023)
Pakiet 2:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (2 x śniadania, 2 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 2-osobowym (2 noce, 17-19.05.2023 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 1899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-04-2023)
 • 2099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-04-2023)
Pakiet 3:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (2 x śniadania, 2 x obiady, 2 x kolacje, serwis kawowy podczas szkolenia) nocleg w pok. 3-osobowym (2 noce, 17-19.05.2023 r.), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 1799 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-04-2023)
 • 1999 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-04-2023)
Pakiet 4:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (1 x śniadanie, 2 x obiady, 1 x kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia), parking, nocleg w pok. 1-osobowym (1 noc 18-19.05.2023 r.) materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 1899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-04-2023)
 • 2099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-04-2023)
Pakiet 5:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (1 x śniadanie, 2 x obiady, 1 x kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia), parking, nocleg w pok. 2-osobowym (1 noc 18-19.05.2023 r.) materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 1699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-04-2023)
 • 1899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-04-2023)
Pakiet 6:
udział w szkoleniu, pełne wyżywienie (1 x śniadanie, 2 x obiady, 1 x kolacja, serwis kawowy podczas szkolenia), parking, nocleg w pok. 3-osobowym (1 noc 18-19.05.2023 r.) materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 1599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-04-2023)
 • 1799 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-04-2023)
Pakiet 7:
udział w szkoleniu, wyżywienie (2 x obiad, serwis kawowy podczas szkolenia), parking, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 1299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-04-2023)
 • 1499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-04-2023)
Pakiet 8:
udział w szkoleniu online, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. elektroniczna)
 • 999 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-04-2023)
 • 1199 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-04-2023)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte