29.12.2023

Piątek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu prostego i dostępnego języka. Na szkoleniu zostaną omówione zasady redagowania tekstu językiem prostym i zrozumiałym dla wszystkich. Zostaną pokazane sposoby przygotowywania tekstu od strony typograficznej – zasady umieszczania ilustracji, zdjęć, symboli, rysunków, piktogramów itp. Nie zabraknie również odniesienia do kwestii prawnych, społecznych oraz opinii językoznawców.

Szkolenie zakłada zarówno przekazanie konkretnej wiedzy i szablonów, jak i wskazanie sposobów na wyrobienie nawyków, dzięki którym uczestnicy będą w stanie radzić sobie sami w dostosowywaniu dokumentów do zasad prostego języka.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • warsztat
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie jest kierowane do pracowników jednostek publicznych, kadry zarządzającej jednostek publicznych oraz wszystkich, którzy przygotowują lub uczestniczą w przygotowaniu informacji (dokumenty, komunikaty, informacje, zawiadomienia, broszury, plakaty, ulotki, strategie, informatory itd.) kierowanej do interesariuszy zewnętrznych – mieszkańców, organizacji społecznych itd.

Prowadzący
Teresa Naumiuk

Redaktor, korektor, leksykograf. Redaktor naczelny Wydawnictwa Episteme. Koordynator projektów i menedżer zarządzania treścią w Studio Format – studio projektowo-graficzne.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

29.12.2023 (Piątek)

Wprowadzenie – jak dbałość o spójny i poprawny „kodeks językowy” sprzyja zrozumieniu.

Język prosty i dostępny – akty prawne unijne i krajowe.

Postulaty organizacji pozarządowych dotyczące języka.

Język prosty, język łatwy, dostępność języka – definicje pojęć.

Aktualny stan języka urzędowego a odbiór społeczny – opinie językoznawców.

Co powoduje, że dobrze rozumiemy tekst?

Część warsztatowa – studium przypadku:

  • warstwa językowa: jak poprawnie pisać,
  • porządkowanie informacji,
  • kompozycja i format – fonty, typografia pism urzędowych,
  • zasady umieszczania ilustracji, zdjęć, symboli, rysunków, piktogramów.

Na co zwracać uwagę podczas tworzenia pism informacyjnych?

  • częste błędy edytorskie,
  • częste błędy językowe i interpunkcyjne.

Językowy savoir-vivre.

Gdzie i jak szukać odpowiedzi na pytania o język?

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 26-12-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 26-12-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Prosty i dostępny język w instytucjach publicznych

Online, 29.12.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi