13.12.2023

Środa

Online
od 699 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami i kryteriami prostego języka w celu przygotowania czytelnych i zrozumiałych treści. W części warsztatowej trenerka przedstawi przykłady dokumentów oraz przeprowadzi analizę tekstu wykorzystując aplikacje wspierające tworzenie prostych treści. Ponadto praktyczne ćwiczenia przybliżą techniki i strategie upraszczania tekstu w oparciu o kryteria stylistyczne, gramatyczne oraz typograficzne.

W dobie globalizacji szum komunikacyjny może zniekształcić informację zawartą w dokumentach cyfrowych. Dlatego aby przepływ informacji odbywał się płynnie należy przygotować tekst zrozumiały dla czytelnika.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest do osób zajmujących się przygotowaniem dokumentów elektronicznych, publikacjami cyfrowymi, koordynatorów dostępności, pracowników urzędów i uczelni, wszystkich osób, które chcą poszerzyć kompetencje zawodowe.

Prowadzący
dr Izabela Mrochen

Współautorka tłumaczenia i redakcji polskiej wersji WCAG 2.1 w roku 2020. Autorka licznych artykułów i uczestnik projektów z zakresu dostępności cyfrowej od 2012 roku.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

13.12.2023 (Środa)

Przepisy i zalecenia Komisji UE:

  • ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019 roku,
  • ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych z 4 kwietnia 2019 roku,
  • rozporządzenie Rady Komisji UE nr 1/1958 dotyczące redakcji tekstów,
  • dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych (Komisja Europejska).

Odbiorcy treści cyfrowej:

  • szum komunikacyjny tworzący bariery dla czytelników o specjalnych potrzebach,
  • osoby słabowidzące, niedowidzące i niewidome,
  • osoby starsze i w podeszłym wieku,
  • osoby z problemami poznawczymi,
  • osoby z trudnościami czytania i pisania (dysleksja).

Definicja języka prostego.

ETR (easy-to-read) – tekst łatwy do czytania a komunikacja alternatywna.

Wskazówki redakcyjne dotyczące przygotowania czytelnych i zrozumiałych dokumentów:

  • cel dokumentu,
  • metoda 7 pytań w odniesieniu do tworzonego tekstu,
  • odbiorcy tekstu,
  • informacyjność i struktura dokumentu.

Upraszczanie tekstu poprzez zwrócenie uwagi na:

  • długość zdań,
  • długość i ilość słów w zdaniu,
  • precyzję doboru słów i zrozumiałość (dwuznaczności, imiesłowy, użycie rzeczowników i czasowników),
  • trafne synonimy i poziomi abstrakcji treści,
  • użycie dwóch stron czasownika (bierna i czynna),
  • skrótowce,
  • żargon w komunikacji.

Ćwiczenia praktyczne.

Redakcja tekstu w praktyce:

  • funkcje sprawdzania pisowni i gramatyki (w oparciu o MsWord),
  • zastosowanie aplikacji do badania stopnia trudności tekstu (Jasnopis, Logios, Deepl),
  • sprawdzanie poziomu dostępności dokumentu,
  • ćwiczenia praktyczne.

Poprawna struktura dokumentu cyfrowego:

  • elementy dokumentu (warstwy i znaki ukryte),
  • tytuły i śródtytuły,
  • akapity,
  • listy uporządkowane i nieuporządkowane,
  • tabele,
  • tabulacja,
  • typografia (czcionka, interlinia),
  • spis treści,
  • tekst alternatywny do elementów graficznych,
  • podpis,
  • wyróżnianie w tekście.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-12-2023)
 • 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-12-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Prosty język - czytelna i zrozumiała komunikacja cyfrowa zgodnie ze standardem dostępności

Online, 13.12.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi