29.12.2023

Piątek

Online
od 449 PLN
Cel

Celem szkolenia jest uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności związanych ze regułami protokołu dyplomatycznego, mającymi zastosowanie w funkcjonowaniu instytucji. Uczestnicy wzmocnią właściwe zachowania w sytuacjach służbowych i publicznych oraz nauczą się jak budować prestiż instytucji i swojej osoby przez profesjonalne zachowanie.

Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • ćwiczenia grupowe
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • interaktywne mini-wykłady wsparte prezentacją multimedialną
Grupa docelowa
 • sekretarki i asystentki,
 • pracownicy biura zarządu,
 • pracownicy instytucji i placówek administracji publicznej,
 • urzędnicy, mający na co dzień kontakt z klientami i gośćmi urzędu,
 • dyrektorzy urzędów i placówek edukacyjnych,
 • wszyscy zainteresowani tematem protokołu dyplomatycznego.
Prowadzący
Dorota Szcześniak-Kosiorek

Trener profesjonalnego wizerunku, etykiety biznesu, komunikacji i autoprezentacji z wieloletnim doświadczeniem. Doradca wizerunku osobistego i biznesowego. Właścicielka trzech marek na rynku szkoleniowym.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

29.12.2023 (Piątek)

Zasady dyplomacji stosowane w organizacji:

  • protokół dyplomatyczny, etykieta biznesu, a etykieta towarzyska – różnice i elementy wspólne,
  • etykieta flagowa – zasady eksponowania flagi.

Precedencja:

  • precedencja najwyższych stanowisk w państwie,
  • precedencja stanowisk w województwie, powiecie, gminie/mieście,
  • precedencja stanowisk w instytucji,
  • zasady ustalania pierwszeństwa,
  • przykłady list precedencyjnych,
  • ranga miejsc w samochodzie.

Organizacja i przebieg uroczystości:

  • międzynarodowe skróty stosowane w zaproszeniach,
  • witanie gości zgodnie z ich hierarchią,
  • prezentacja gości, forma i kolejność przedstawiania,
  • sposoby zwracania się do gości i przełożonych,
  • tytułowanie w różnych sytuacjach służbowych i uroczystych (naukowe, służbowe, honorowe i kurtuazyjne),
  • ustalanie kolejności zabierania głosu.

Przyjęcia:

  • rodzaje przyjęć (lampka wina, koktajl, przyjęcie zasiadane),
  • przyjęcia na stojąco – zasady korzystania z bufetu,
  • reguły rozsadzania gości przy stole zgodnie z precedencją,
  • zasady zachowania przy stole.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 26-12-2023)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 26-12-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Protokół dyplomatyczny w organizacjach

Online, 29.12.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi