03.11.2020

Wtorek

10:00-15:00
Online
od 399 PLN
Cel

Uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności związanych ze regułami protokołu dyplomatycznego, mającymi zastosowanie w funkcjonowaniu instytucji. Wzmocnienie właściwych zachowań w sytuacjach służbowych i publicznych. Budowanie prestiżu instytucji i swojej osoby przez profesjonalne zachowanie.

Metodyka
 • ćwiczenia grupowe
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • interaktywne mini-wykłady wsparte prezentacją multimedialną
Grupa docelowa
 • sekretarki i asystentki,
 • pracownicy biura zarządu,
 • pracownicy instytucji i placówek administracji publicznej,
 • urzędnicy, mający na co dzień kontakt z klientami i gośćmi urzędu,
 • dyrektorzy urzędów i placówek edukacyjnych,
 • wszyscy zainteresowani tematem protokołu dyplomatycznego.
Prowadzący
Dorota Szcześniak-Kosiorek

Trener profesjonalnego wizerunku, etykiety biznesu, komunikacji i autoprezentacji z wieloletnim doświadczeniem. Doradca wizerunku osobistego i biznesowego. Właścicielka trzech marek na rynku szkoleniowym.

więcej
Kolejny termin szkolenia

Dzień 1

03.11.2020 (Wtorek)

Zasady dyplomacji stosowane w organizacji:

  • protokół dyplomatyczny, etykieta biznesu, a etykieta towarzyska – różnice i elementy wspólne,
  • precedencja w państwie i instytucji,
  • etykieta flagowa – zasady eksponowania flagi,
  • zasady tytułowania w różnych sytuacjach służbowych i uroczystych (naukowe, służbowe, honorowe i kurtuazyjne).

Ceremoniał i organizacja wydarzeń oraz spotkań w organizacji:

  • witanie gości zgodnie z ich hierarchią,
  • prezentacja gości, forma i kolejność przedstawiania,
  • sposoby zwracania się do gości i przełożonych,
  • ustalanie kolejności zabierania głosu,
  • zasady usadzania gości na audytorium oraz przy stole zgodnie z precedencją,
  • zasady zachowania przy stole podczas przyjęć zasiadanych oraz przyjęć na stojąco,
  • międzynarodowe skróty stosowane w zaproszeniach,
  • ranga miejsc w samochodzie.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 29-10-2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 29-10-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
	string(6) "before"
	NULL
	string(10) "29-10-2020"
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Protokół dyplomatyczny w organizacji (szkolenie online)

Online, 03.11.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 399,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 399,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi