Termin szkolenia gwarantowany
26.02.2020

Środa

9:00-15:00
Gdańsk
599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest:

 • uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności związanych ze współczesnymi regułami etykiety urzędniczej i protokołu dyplomatycznego,
 • wzmocnienie właściwych zachowań w sytuacjach służbowych i publicznych,
 • budowanie prestiżu instytucji i swojej osoby przez profesjonalne zachowanie.
Metodyka
 • ćwiczenia grupowe
 • ćwiczenia indywidualne
 • demonstracje i pokazy
 • dyskusja
 • inscenizacje realnych sytuacji zawodowych
 • interaktywne mini-wykłady wsparte prezentacją multimedialną
Grupa docelowa

Do udziału w szkoleniu zapraszamy sekretarki i asystentki, pracowników biura zarządu, pracowników instytucji i placówek administracji publicznej, urzędników, mających na co dzień kontakt z klientami i gośćmi urzędu, dyrektorów urzędów i placówek edukacyjnych, a także wszystkie osoby zainteresowany powyższą tematyką.

Prowadzący
Dorota Szcześniak-Kosiorek

Trener profesjonalnego wizerunku, etykiety biznesu, komunikacji i autoprezentacji z wieloletnim doświadczeniem. Doradca wizerunku osobistego i biznesowego. Właścicielka trzech marek na rynku szkoleniowym.

więcej
Kolejny termin szkolenia
10.09.2020 Protokół dyplomatyczny i etykieta Internet Dorota Szcześniak-Kosiorek Rekrutacja w toku

Dzień 1

26.02.2020 (Środa)

Zasady dyplomacji stosowane w urzędzie:

  • protokół dyplomatyczny, etykieta biznesu, a etykieta towarzyska – różnice i elementy wspólne,
  • pojęcie protokołu dyplomatycznego,
  • precedencja w państwie i instytucji,
  • protokół flagowy – zasady eksponowania flagi,
  • zasady tytułowania w różnych sytuacjach służbowych i uroczystych (naukowe, służbowe, honorowe i kurtuazyjne).

Ceremoniał i organizacja spotkań w urzędzie i wydarzeń:

  • witanie gości zgodnie z ich hierarchią,
  • prezentacja gości, forma i kolejność przedstawiania,
  • sposoby zwracania się do gości i przełożonych,
  • ustalanie kolejności zabierania głosu,
  • zasady usadzania gości przy stole zgodnie z precedencją,
  • podawanie poczęstunku w biurze (przyjmowanie zamówień i serwowanie),
  • organizacja przyjęć i uroczystości poza biurem (spotkania rocznicowe i okolicznościowe, lunche służbowe, koktajle i bankiety),
  • zasady zachowania przy stole podczas przyjęć zasiadanych oraz przyjęć na stojąco, wznoszenie toastów,
  • międzynarodowe skróty stosowane w zaproszeniach,
  • wręczanie kwiatów i upominków,
  • ranga miejsc w samochodzie.

Etykieta urzędnicza w codziennej pracy:

  • współczesne normy etykiety obowiązującej w urzędach,
  • dobre obyczaje w windzie, na korytarzu, w szatni, na schodach,
  • powitanie oraz pożegnanie z przełożonym i współpracownikami (spotkania w różnych sytuacjach: w biurze, na korytarzu, na gruncie prywatnym),
  • zasady wzajemnych pozdrowień i podawania dłoni (kto pierwszy w różnych wariantach: płeć, stanowisko, wiek),
  • formy zwracania się do siebie w pracy,
  • propozycja przejścia na ty (kto, w jaki sposób i kiedy może wyjść z inicjatywą),
  • jak właściwie zachować się w sytuacjach „faux pas”,
  • etykieta komunikacji elektronicznej i telefonicznej.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Miejsce

Dom Muzyka
ul. Łąkowa 1-2
80-743 Gdańsk

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 3 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa
Koszt udziału dot. sektora publicznego:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19/02/2020)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19/02/2020)
Koszt udziału dot. sektora prywatnego:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19/02/2020)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19/02/2020)

Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
 • serwis kawowy
 • obiad
 • parking
Koszt udziału nie obejmuje:
 • dojazdu do miejsca szkolenia
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Protokół dyplomatyczny i etykieta

Gdańsk, 26.02.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 599,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 599,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi