21.03.2023

Wtorek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie bieżącej obsługi dokumentacji pracowniczej w świetle przepisów prawa pracy oraz przepisów archiwalnych, zasad jej kwalifikowania oraz porządkowania w komórkach organizacyjnych i archiwum zakładowym/składnicy akt.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie archiwum zakładowego/składnicy akt, oraz do pracowników merytorycznych prowadzących i zdających dokumentację pracowniczą.

Prowadzący
Roman Stempel

Dyplomowany archiwista z ponad 17-letnią praktyką w zawodzie, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

21.03.2023 (Wtorek)

Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w jednostce:

  • przepisy archiwalne,
  • przepisy regulujące postępowanie z dokumentacją pracowniczą,
  • wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Miejsce dokumentacji pracowniczej w obiegu dokumentów w jednostce:

  • system kancelaryjny,
  • dokumentacja aktowa, tworząca i nie tworząca akt sprawy – znak sprawy, teczka rzeczowa, teczka podmiotu/przedmiotu sprawy, teczka zbiorcza,
  • jednolity Rzeczowy Wykaz Akt i ujęcie w nim zmian sposobu postępowania z dokumentacja pracowniczą po 1 stycznia 2019 r.
  • prowadzenie akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej:
   • pojęcie dokumentacji pracowniczej i jego implikacje,
   • zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r.
   • obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników,
  • kwalifikacja archiwalna dokumentacji pracowniczej:
   • dokumentacja pracownicza jako dokumentacja niearchiwalna – B10 czy B50?
   • dokumentacja pracownicza jako materiały archiwalne – kiedy?
   • kryteria zmian okresów przechowywania dokumentacji i sposobu ich obliczania,
  • akta osobowe – papierowe, czy elektroniczne, zawartość
  • dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy – zbiorcza, czy indywidualna?

Archiwizacja dokumentacji pracowniczej:

  • przechowywanie dokumentacji osobowej w komórkach organizacyjnych,
  • przekazywanie dokumentacji pracowniczej do archiwum zakładowego,
   • porządkowanie wewnętrzne jednostek aktowych,
   • opisywanie teczek – specyfika dokumentacji pracowniczej,
   • sporządzanie ewidencji,
  • organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego,
  • archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych),
  • przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji,
  • przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie,
  • udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym,
  • brakowanie dokumentacji (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania – szczególne wymogi w zakresie brakowania,
  • dokumentacji pracowniczej,
  • dokumentacja pracownicza a ochrona danych osobowych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18-01-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18-01-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji pracowniczej

Online, 21.03.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi