24.08.2021

Wtorek

Online
od 429 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie się uczestników ze zjawiskiem korupcji w życiu urzędnika oraz umiejętność budowania właściwych postaw etycznych, moralnych oraz identyfikacji i hierarchizacji kluczowych wartości w życiu urzędnika.

Na szkoleniu, oprócz szczegółowego omówienia psychologicznych uwarunkowań zjawisk korupcyjnych w życiu urzędnika, przedstawione zostaną praktyki w budowaniu właściwych postaw etycznych oraz zachowań moralnych z uwzględnieniem hierarchizacji kluczowych wartości i działań antykorupcyjnych. Dodatkowo poruszony zostanie aspekt umiejętności rozpoznawania źródeł konfliktów o charakterze moralnym ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska korupcji. Podstawa prawną do przeprowadzenia ww. szkolenia będzie Rządowy Program Przeciwdziałania korupcji na lata 2018-2020 oraz kodeks etyki.

Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • burza mózgów
 • case studies
 • ćwiczenia grupowe
 • ćwiczenia indywidualne
 • dyskusja
 • odgrywanie ról
 • techniki multimedialne
 • warsztat
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla pracowników administracji publicznej.

Prowadzący
Agnieszka Pilińska-Kępowicz

Wysokiej klasy trener i konsultant. Psycholog z doświadczeniem menadżerskim. Rekomendowana przez instytucje rządowe (m.in. „Najlepszy trener w służbie cywilnej 2003 r.”), samorządowe i wymiaru sprawiedliwości.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

24.08.2021 (Wtorek)

Psychologiczne uwarunkowania zasad i norm etycznych:

  • czym jest etyka, wartości moralne?
  • wartości i zasady w życiu urzędnika,
  • zasady godnościowej regulacji zachowania,
  • źródła zachowań moralnych,
  • identyfikacja i hierarchizacja kluczowych wartości,
  • zawodowe i etyczne dylematy,
  • postawa moralna wobec siebie i otoczenia.

Praktyka budowania postaw etycznych:

  • etos,
  • kodeks etyki,
  • właściwe relacje urzędnik – beneficjent,
  • charakterystyka wybranych wartości,
  • przykłady zachowań nieetycznych,
  • konflikt jako sytuacja etyczna,
  • najczęściej popełniane błędy w budowaniu postaw etycznych.

Psychologiczne uwarunkowania zjawisk korupcyjnych:

  • zachowania ludzi w sytuacji konfliktu wartości i pokusy,
  • psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu,
  • mechanizmy psychologiczne i obyczajowe przestępstw korupcyjnych.

Obszary i mechanizmy korupcjogenne:

  • czym jest korupcja,
  • formy i zjawiska korupcji,
  • mechanizmy korupcji,
  • przyczyny nadużyć moralnych,
  • konflikt moralny (źródła i sposoby radzenia sobie w takiej sytuacji).

Praktyka przeciwdziałania korupcji:

  • symptomy świadczące o korupcji,
  • zachowania antykorupcyjne,
  • podatność na działania manipulacyjne,
  • co jest korupcją w urzędniczej pracy,
  • ujawnienie korupcji,
  • przykłady zetknięcia się z korupcją,
  • postępowanie na wypadek korupcji,
  • kadra kierownicza a budowa kultury antykorupcyjnej w Urzędzie.

Strategia antykorupcyjna: 

  • program zwalczania korupcji,
  • instytucje zwalczające korupcję,
  • sposoby przeciwdziałania korupcji,
  • podstawowe cele i zadania oraz korzyści z wdrożenia systemu.

Rządowe rozwiązania w zakresie przeciwdziałania korupcji:

 • Rządowy Program Przeciwdziałania korupcji na lata 2018-2020,
 • Kodeks etyki.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Agenda jest orientacyjna i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 429 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-08-2021)
 • 529 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-08-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
	string(6) "before"
	string(10) "19-08-2021"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Zasady etyki w administracji publicznej i przeciwdziałanie korupcji

Online, 24.08.2021

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 429,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 429,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi