Termin szkolenia gwarantowany
21.05.2024

Wtorek

Online
od 649 PLN
Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej w Polskiej Strefie Inwestycji w oparciu o decyzje o wsparciu udzielane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zmiany, które obowiązują od 1 stycznia 2023 r., a następnie od 30 grudnia 2023 r.

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z przywilejami wynikającymi z posiadanej decyzji,  w tym zasad ustalania limitu przysługującej pomocy publicznej.

Przedstawione zostaną wątpliwości wynikające z ww. przepisów odnośnie prawa do zwolnień podatkowych, w tym stanowisko prezentowane przez Ministerstwo Finansów oraz sądy administracyjne.  Omówione zostaną zasady ustalania wysokości kosztów kwalifikowanych do objęcia pomocą publiczną, ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania (w tym wątpliwości interpretacyjne na tle niniejszej ustawy), rozliczania otrzymanej pomocy publicznej (w formie zwolnień podatkowych),  monitorowania wykorzystania pomocy publicznej oraz kumulacji pomocy publicznej otrzymywanej z różnych źródeł na tą samą inwestycję. Omówione zostaną zasady kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności zwolnionej z opodatkowania oraz opodatkowanej i sposobu ustalania wyniku podatkowego – dochodu (straty) na działalności podlegającej opodatkowaniu oraz działalności zwolnionej z opodatkowania, a także prezentacji uzyskanego wyniku w deklaracji CIT-8  i CIT-8S.  Podczas zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami dyskontowania wydatków kwalifikowanych oraz pomocy publicznej na przykładzie liczbowym.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:30 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się podatkami w przedsiębiorstwach, które posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

Prowadzący
Sylwia Rusinek

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doradca podatkowy.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

21.05.2024 (Wtorek)

Pomoc publiczna udzielana na podstawie decyzji o wsparciu w ramach Polskej Strefy Inwestycji:

  • podstawy prawne obowiązujące przedsiębiorców,
  • zmiany, wprowadzone od 1 stycznia 2023 r., w szczególności dotyczące nowych warunków uzyskania i zasad wsparcia w PSI,
  • zmiany, wprowadzone od 30 stycznia 2023 r.

Decyzje o wsparciu – uprawnienia wynikające z posiadanych decyzji, obowiązki i niebezpieczeństwa.

Zasady prowadzenia działalności na podstawie decyzji o wsparciu – jak obliczyć wielkość przysługującej pomocy publicznej.

  • lokalizacja inwestycji – mapa pomocy regionalnej,
  • wielkość przedsiębiorcy, a poziom intensywności pomocy publicznej,
  • duże projekty inwestycyjne,
  • pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy,
  • ustalanie wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej,
  • decyzja o wsparciu jako nowa podstawa korzystania ze zwolnień w podatkach dochodowych PIT / CIT.

Wydatki kwalifikowane uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, z uwzględnieniem zmian od 2023 r.:

  • okres ponoszenia kosztów kwalifikowanych a termin zakończenia inwestycji oraz minimalne i maksymalne wielkości wydatków,
  • obliczenie limitu przysługującej pomocy publicznej,
  • moment poniesienia wydatków kwalifikowanych.

Ustalanie dochodu bądź straty z działalności zwolnionej:

  • kwalifikacji przychodów ze sprzedaży wyrobów lub usług wytworzonych w oparciu o Decyzję o wsparciu – „ścisłe powiązania” – wątpliwości interpretacyjne na tle znowelizowanej ustawy CIT/PIT w kontekście wyjaśnień Ministerstwa Finansów,
  • zasady kwalifikacji kosztów do danego źródła przychodów,
  • przyporządkowanie kosztów pośrednich w sposób bezpośredni do danego rodzaju działalności,
  • dopuszczalność stosowania tzw. kluczy bezpośredniego podziału kosztów (klucze alokacji) opartych na rzeczywistym zużyciu, rozdysponowaniu danego kosztu pomiędzy rodzaje prowadzonej działalności,
  • podział kosztów wspólnych dla obu zakresów działalności proporcją przychodową określoną w art. 15 ust. 2 i 2a uPDOP.

Ustalanie dochodu bądź straty w rozliczeniu rocznym:

  • konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu (bądź straty) zwolnionego oraz opodatkowanego (art. 7 ust. 3 i 4 uPDOP),
  • obowiązek wyodrębnienia organizacyjnego działalności zwolnionej,
  • zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; Brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach,
  • prawidłowe wykazanie dochodu lub straty z działalności zwolnionej w deklaracji podatkowej CIT-8, CIT/8O, CIT-8S,
  • definicja pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (obniżenia podstawy opodatkowania),
  • problem rozliczania pomocy publicznej w przypadku posiadania dwóch lub więcej Decyzji o wsparciu.

Dyskontowanie wydatków kwalifikowanych i pomocy publicznej:

  • moment uzyskania Decyzji o wsparciu,
  • moment poniesienia wydatku,
  • moment otrzymania pomocy,
  • dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych,
  • omówienie zasad dyskontowania na przykładzie liczbowym.

Łączenie pomocy publicznej na nową inwestycję.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-05-2024)
 • 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-05-2024)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte