16.10.2023

Poniedzialek

Online
od 499 PLN
Cel

Celem szkolenia jest podniesienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie zasad gospodarowania środkami trwałymi w Państwowej Straży Pożarnej. Uczestnicy zostaną zapoznani z pojęciem aktywów trwałych, wykazem kont syntetycznych, rozliczaniem efektów inwestycyjnych, czy dokumentami związanymi ze środkami trwałymi.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)

Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowych, kwatermistrzów, pracowników pionów technicznych w Państwowej Straży Pożarnej oraz wszystkich zainteresowanych tematem szkolenia.

Prowadzący
Ewa Kozakiewicz

Praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Polecamy również
12.12.2023 ABC rachunkowości budżetowej w pigułce, a najczęstsze błędy Online Ewa Kozakiewicz Rekrutacja w toku

Program

Dzień 1

16.10.2023 (Poniedzialek)

Pojęcie aktywów trwałych – źródła prawa (ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych):

  • środki trwałe według rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (…),
  • środki trwałe według ustawy o rachunkowości.

Środki trwałe w świetle Krajowych Standardów Rachunkowości.

Wykaz kont syntetycznych służących ewidencji składników majątku w Straży Pożarnej, w tym istota kont: 011, 013 stosowanych w Straży Pożarnej.

Polityka Rachunkowości a podstawowe zapisy, które należy ująć w zakresie środków trwałych.

Nakłady na modernizację (ulepszenie) środków trwałych a wydatki remontowe – istota problemu komórek merytorycznych. Elementy opisu dokumentów finansowych.

Przebudowa, rozbudowa (w tym nadbudowa), adaptacja, „modernizacja” – inwestycja w budowie – poparte wyrokami WSA, NSA, w tym Program Modernizacji służb mundurowych.

Czy warunkowe rozpoczęcie eksploatacji części środka trwałego daje możliwości uznania go za zdatny do użytkowania?

Wpis budynku do ewidencji środków trwałych: Kiedy należy to zrobić?

Rozliczenie efektów inwestycyjnych – rozksięgowanie operacji gospodarczych, a odpowiedzialność komórek kwatermistrzowskich Straży Pożarnej.

Dzień przyjęcia środka trwałego do użytkowania, w tym prawidłowe ujęcie zakupu samochodów przez Straż Pożarną.

Ewidencja wg miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych.

Dokumenty związane ze środkami trwałymi – OT, LT.

Elementy inwentaryzacji:

  • termin,
  • zakres,
  • rozliczenie.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 11-10-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 11-10-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Środki trwałe w Państwowej Straży Pożarnej

Online, 16.10.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi