Termin szkolenia gwarantowany
16.10.2023

Poniedzialek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest podniesienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie zasad gospodarowania środkami trwałymi w Państwowej Straży Pożarnej. Uczestnicy zostaną zapoznani z pojęciem aktywów trwałych, wykazem kont syntetycznych, rozliczaniem efektów inwestycyjnych, czy dokumentami związanymi ze środkami trwałymi.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)

Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowych, kwatermistrzów, pracowników pionów technicznych w Państwowej Straży Pożarnej oraz wszystkich zainteresowanych tematem szkolenia.

Prowadzący
Ewa Kozakiewicz

Praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu
Polecamy również
19.02.2024 Likwidacja środków trwałych w jednostkach budżetowych Online Jarosław Jurga Termin szkolenia gwarantowany

Program

Dzień 1

16.10.2023 (Poniedzialek)

Pojęcie aktywów trwałych – źródła prawa (ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych):

  • środki trwałe według rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (…),
  • środki trwałe według ustawy o rachunkowości.

Środki trwałe w świetle Krajowych Standardów Rachunkowości.

Wykaz kont syntetycznych służących ewidencji składników majątku w Straży Pożarnej, w tym istota kont: 011, 013 stosowanych w Straży Pożarnej.

Polityka Rachunkowości a podstawowe zapisy, które należy ująć w zakresie środków trwałych.

Nakłady na modernizację (ulepszenie) środków trwałych a wydatki remontowe – istota problemu komórek merytorycznych. Elementy opisu dokumentów finansowych.

Przebudowa, rozbudowa (w tym nadbudowa), adaptacja, „modernizacja” – inwestycja w budowie – poparte wyrokami WSA, NSA, w tym Program Modernizacji służb mundurowych.

Czy warunkowe rozpoczęcie eksploatacji części środka trwałego daje możliwości uznania go za zdatny do użytkowania?

Wpis budynku do ewidencji środków trwałych: Kiedy należy to zrobić?

Rozliczenie efektów inwestycyjnych – rozksięgowanie operacji gospodarczych, a odpowiedzialność komórek kwatermistrzowskich Straży Pożarnej.

Dzień przyjęcia środka trwałego do użytkowania, w tym prawidłowe ujęcie zakupu samochodów przez Straż Pożarną.

Ewidencja wg miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych.

Dokumenty związane ze środkami trwałymi – OT, LT.

Elementy inwentaryzacji:

  • termin,
  • zakres,
  • rozliczenie.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 11-10-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 11-10-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte