Termin szkolenia gwarantowany
12.12.2023

Wtorek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu wydatków budżetowych znaczenie planu wydatków, istota zaangażowania.

Uczestnicy poznają zasady gospodarki środkami publicznymi, politykę rachunkowości oraz najczęściej stwierdzane nieprawidłowości. Zapoznają się z etapami kontroli, formalnej, rachunkowej, merytorycznej a kontroli biznesowej.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)

Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
 • wymiana doświadczeń
Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Prowadzący
Ewa Kozakiewicz

Praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

12.12.2023 (Wtorek)

Jakie obligatoryjne elementy powinna zawierać polityka rachunkowości?

  • uproszczenia – a wprowadzone zapisy do Polityki rachunkowości.

Stosowanie w rachunkowości jednostki konta 300.

Przełom roku a okres przejściowy:

  • uproszczenia dla kosztów dostaw usług dotyczących przełomu miesięcy grudzień-styczeń.

Do jakiego dnia należy zaliczyć wszystkie dotyczące jednostki zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym?

Obligatoryjne terminy sporządzania zestawienia obrotów i sald.

Prawo zamówień publicznych a rola głównego księgowego.

Wydatki budżetowe: znaczenie planu wydatków, istota zaangażowania, możliwość zaciągania zobowiązań dla zapewnienia ciągłości działania ponad wielkości określone planem.

Ewidencja zaangażowania wydatków:

  • zaangażowanie umów, decyzji i innych postanowień,
  • prawne zaangażowanie wynagrodzeń i pochodnych,
  • jakie są zasady ewidencji zaangażowania wydatków w jednostce budżetowej w przypadku umów wieloletnich?

Etapy kontroli: formalnej, rachunkowej, merytorycznej a kontroli biznesowej.

Remont a ulepszenie – znaczenie komórek merytorycznych:

  • komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”.

Umowa na roboty remontowe a obligatoryjne elementy jakie powinna zawierać.

Ewidencja księgowa realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rozliczenie efektów na poszczególne obiekty środków trwałych.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w powyższym zakresie przez audyt i instytucje kontroli zewnętrznej (RIO, NIK i KAS):

  • nieodnotowywanie w ewidencji księgowej daty wymagalności zobowiązań,
  • nieprawidłowa ewidencja zobowiązań wobec kontrahentów,
  • nieprawidłowa ewidencja zobowiązań podatkowych jednostki budżetowej,
  • nieprawidłowa ewidencja zobowiązań podatkowych jednostki budżetowej,
  • niezbieżności w nazwach kont syntetycznych,
  • dokonywanie wydatków, które nie miały pokrycia w planie finansowym jednostki.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 07-12-2023)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 07-12-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

ABC rachunkowości budżetowej w pigułce, a najczęstsze błędy

Online, 12.12.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi