Termin szkolenia gwarantowany
29-30.03.2023
Online
od 899 PLN
Cel

Celem pierwszej części szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia polityki rachunkowości oraz wpływem przyjętych rozwiązań na rachunkowość i wynik finansowy instytucji kultury. Zostaną omówione także zasady z zakresu klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji i wyceny środków trwałych instytucji kultury.

Celem drugiej części szkolenia jest natomiast omówienie prawidłowego ewidencjonowania dotacji, ich rozliczania czy wydatkowania przychodów. Przedstawione zostaną także informacje dotyczące sporządzania i wykonania planu finansowego.

Szkolenie powinno rozwiać wątpliwości i znaleźć odpowiedź na nurtujące Państwa pytania związane z szeroko pojętą rachunkowością instytucji kultury. Biorąc udział w szkoleniu dowiecie się Państwo nie tylko jak ustrzec się błędów w tworzeniu polityki rachunkowości i planu finansowego, ale także jak komunikować się z organizatorem, aby obie strony były zadowolone.

Szkolenie jest dwudniowe z możliwością uczestnictwa w wybranym, pierwszym lub drugim, dniu szkolenia.

string(6) "online"
Czas trwania
I dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, głównych księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych w instytucjach kultury, pracowników CUW.

Prowadzący
Ewa Ostapowicz

Ekonomistka, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku zarządzania i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

29.03.2023 (Środa)

Polityka rachunkowości:

  • podstawy prawne sporządzania polityki rachunkowości – obowiązki ustawowe,
  • przygotowanie polityki rachunkowości:
   • rok i okres sprawozdawczy,
   • metody wyceny aktywów i pasywów,
   • ustalanie wyniku finansowego,
   • plan kont,
  • księga główna i księgi pomocnicze oraz zasady ewidencji zdarzeń,
  • aktualizacja i zmiana polityki rachunkowość,
  • najczęściej popełniane błędy w polityce rachunkowości,
  • odpowiedzialność za politykę rachunkowości,
  • polityka rachunkowości a kontrola zarządcza.

Środki trwałe:

  • definicja środków trwałych,
  • środki trwałe i źródła ich finansowania w księgach rachunkowych,
  • ulepszenie środków trwałych,
  • remont środka,
  • amortyzacja środków trwałych,
  • obce środki trwałe,
  • środki trwałe już zamortyzowane,
  • niskocenne środki trwałe,
  • inwentaryzacja środków trwałych,
  • likwidacja środków trwałych,
  • środki trwałe w sprawozdaniu finansowym.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2

30.03.2023 (Czwartek)

Przychody instytucji kultury ze szczególnym uwzględnieniem dotacji:

  • rodzaje przychodów i ich ewidencja księgowa:
   • przychody operacyjne,
   • pozostałe przychody operacyjne,
   • rozliczenia międzyokresowe przychodów,
  • rodzaje dotacji i ich ujęcie księgowe,
  • dotacje na remont lub modernizację siedziby niebędącej własnością instytucji kultury,
  • zwrot niewykorzystanej części dotacji,
  • rozliczenie dotacji,
  • rozliczenie dotacji,
  • dotacje a fundusz instytucji kultury,
  • dotacje w sprawozdaniu finansowym.

Koszty operacyjne i pozostałe koszty:

  • koszty operacyjne i ich ujęcie w księgach rachunkowych,
  • pozostałe koszty,
  • rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Plan finansowy:

  • plan finansowy trzeba ustalić – jak to zrobić poprawnie?
  • szczegółowość planu finansowego,
  • obowiązkowe elementy planu finansowego,
  • zmiany w planie finansowym,
  • wykonanie planu finansowego,
  • plan finansowy a dyscyplina finansów publicznych.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • Całe szkolenie: 899 zł, I dzień szkolenia: 499 zł, II dzień szkolenia: 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-03-2023)
 • Całe szkolenie: 999 zł, I dzień szkolenia: 599 zł, II dzień szkolenia: 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-03-2023)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Rachunkowości instytucji kultury - polityka rachunkowości, środki trwałe, przychody, koszty i plan finansowy

Online, 29.03.2023 - 30.03.2023

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi