Termin szkolenia gwarantowany
25.11.2020

Środa

Online
od 499 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami przyznawania, rozliczania i ewidencji bonów dla nauczycieli oraz podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, gdzie najczęściej popełniane są błędy i nieprawidłowości (wynikające z protokołów RIO i NIK), ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych charakterystycznych dla funkcjonowania jednostek oświatowych.

string(6) "online"
Czas trwania
9:00-14:00
Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości w samorządzie, CUW i placówkach oświatowych.

Prowadzący
Agnieszka Drożdżal

Wieloletnia Skarbnik Gminy, doświadczona trenerka i doradczyni w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju. Współpracowniczka miesięczników „Finanse publiczne”, „Poradnik rachunkowości budżetowej”.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

25.11.2020 (Środa)

Bon dla nauczycieli – terminy i zasady w zakresie:

  • nauczycieli uprawnionych do skorzystania z dofinansowania,
  • wydatków możliwych do dofinansowania oraz ich dokumentowanie,
  • wniosku składanego przez nauczyciela,
  • listy składanej przez dyrektora szkoły do organu prowadzącego,
  • przekazania środków w tym zakresie.

Ewidencja dochodów, w tym m.in.: różne wpłaty od rodziców, wynajem pomieszczeń, opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw itp.

Ewidencja należności i odsetek od należności, windykacja należności.

Odpisy aktualizujące należności:

  • istota,
  • ewidencja.

Ewidencja wydatków, w tym min.:

  • wydatki na kształcenie specjalne,
  • wydatki remontowe i inwestycyjne,
  • zaangażowanie,
  • wydatki niewygasające.

Ewidencja zobowiązań, w tym zobowiązania wymagalne.

Ewidencja kosztów m.in. świadczenia, szkolenia, koszty dochodzenia należności, itd. Korekta kosztów.

Rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia.

Funkcjonowanie i rozliczanie rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych po zmianach.

Inne różne wątpliwości ewidencyjne:

  • kwoty do wyjaśnienia,
  • rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.

Ewidencja wyniku finansowego.

Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – zakup, wytworzenie, darowizna, nieodpłatne otrzymanie, porządkowanie ksiąg inwentarzowych, ulepszenia, amortyzacja, likwidacja.

Fundusz jednostki:

  • istota,
  • analityka.

Sprawozdawczość finansowa.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-11-2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-11-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte