Termin szkolenia gwarantowany
25.11.2020

Środa

Online
od 499 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami przyznawania, rozliczania i ewidencji bonów dla nauczycieli oraz podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, gdzie najczęściej popełniane są błędy i nieprawidłowości (wynikające z protokołów RIO i NIK), ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych charakterystycznych dla funkcjonowania jednostek oświatowych.

string(6) "online"
Czas trwania
9:00-14:00
Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości w samorządzie, CUW i placówkach oświatowych.

Prowadzący
Agnieszka Drożdżal

Wieloletnia Skarbnik Gminy, doświadczona trenerka i doradczyni w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju. Współpracowniczka miesięczników „Finanse publiczne”, „Poradnik rachunkowości budżetowej”.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

25.11.2020 (Środa)

Bon dla nauczycieli – terminy i zasady w zakresie:

  • nauczycieli uprawnionych do skorzystania z dofinansowania,
  • wydatków możliwych do dofinansowania oraz ich dokumentowanie,
  • wniosku składanego przez nauczyciela,
  • listy składanej przez dyrektora szkoły do organu prowadzącego,
  • przekazania środków w tym zakresie.

Ewidencja dochodów, w tym m.in.: różne wpłaty od rodziców, wynajem pomieszczeń, opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw itp.

Ewidencja należności i odsetek od należności, windykacja należności.

Odpisy aktualizujące należności:

  • istota,
  • ewidencja.

Ewidencja wydatków, w tym min.:

  • wydatki na kształcenie specjalne,
  • wydatki remontowe i inwestycyjne,
  • zaangażowanie,
  • wydatki niewygasające.

Ewidencja zobowiązań, w tym zobowiązania wymagalne.

Ewidencja kosztów m.in. świadczenia, szkolenia, koszty dochodzenia należności, itd. Korekta kosztów.

Rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia.

Funkcjonowanie i rozliczanie rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych po zmianach.

Inne różne wątpliwości ewidencyjne:

  • kwoty do wyjaśnienia,
  • rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.

Ewidencja wyniku finansowego.

Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – zakup, wytworzenie, darowizna, nieodpłatne otrzymanie, porządkowanie ksiąg inwentarzowych, ulepszenia, amortyzacja, likwidacja.

Fundusz jednostki:

  • istota,
  • analityka.

Sprawozdawczość finansowa.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-11-2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-11-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Bon dla nauczycieli oraz inne problemy rachunkowości budżetowej jednostek oświatowych (szkolenie online)

Online, 25.11.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi