Termin szkolenia gwarantowany
25.11.2020

Środa

Online
od 499 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami przyznawania, rozliczania i ewidencji bonów dla nauczycieli oraz podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, gdzie najczęściej popełniane są błędy i nieprawidłowości (wynikające z protokołów RIO i NIK), ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych charakterystycznych dla funkcjonowania jednostek oświatowych.

Czas trwania
9:00-14:00
Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości w samorządzie, CUW i placówkach oświatowych.

Prowadzący
Agnieszka Drożdżal

wieloletnia Skarbnik Gminy, doświadczona trenerka i doradczyni w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju. Współpracowniczka miesięczników „Finanse publiczne”, „Poradnik rachunkowości budżetowej”.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

25.11.2020 (Środa)

Bon dla nauczycieli – terminy i zasady w zakresie:

  • nauczycieli uprawnionych do skorzystania z dofinansowania,
  • wydatków możliwych do dofinansowania oraz ich dokumentowanie,
  • wniosku składanego przez nauczyciela,
  • listy składanej przez dyrektora szkoły do organu prowadzącego,
  • przekazania środków w tym zakresie.

Ewidencja dochodów, w tym m.in.: różne wpłaty od rodziców, wynajem pomieszczeń, opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw itp.

Ewidencja należności i odsetek od należności, windykacja należności.

Odpisy aktualizujące należności:

  • istota,
  • ewidencja.

Ewidencja wydatków, w tym min.:

  • wydatki na kształcenie specjalne,
  • wydatki remontowe i inwestycyjne,
  • zaangażowanie,
  • wydatki niewygasające.

Ewidencja zobowiązań, w tym zobowiązania wymagalne.

Ewidencja kosztów m.in. świadczenia, szkolenia, koszty dochodzenia należności, itd. Korekta kosztów.

Rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia.

Funkcjonowanie i rozliczanie rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych po zmianach.

Inne różne wątpliwości ewidencyjne:

  • kwoty do wyjaśnienia,
  • rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.

Ewidencja wyniku finansowego.

Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – zakup, wytworzenie, darowizna, nieodpłatne otrzymanie, porządkowanie ksiąg inwentarzowych, ulepszenia, amortyzacja, likwidacja.

Fundusz jednostki:

  • istota,
  • analityka.

Sprawozdawczość finansowa.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-11-2020)
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-11-2020)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

	string(5) "after"
	string(10) "20-11-2020"
	NULL
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Bon dla nauczycieli oraz inne problemy rachunkowości budżetowej jednostek oświatowych (szkolenie online)

Online, 25.11.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Koszt szkolenia: 499,00
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Koszt szkolenia: 499,00
 • Ilość osób: 0
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi