Termin szkolenia gwarantowany
21.07.2021

Środa

Online
od 399 PLN
Cel

Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, gdzie najczęściej popełniane są błędy i nieprawidłowości (wynikające z protokołów RIO i NIK), ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych charakterystycznych dla funkcjonowania jednostek oświatowych.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 13:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
  • dyskusja
  • prezentacja
  • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości w jednostkach oświatowych oraz jednostek ich obsługujących, tj. pracowników urzędów gmin, centrów usług wspólnych, centrów administracyjnych, zespołów obsługi szkół itp.

Prowadzący
Agnieszka Drożdżal

Wieloletnia Skarbnik Gminy, doświadczona trenerka i doradczyni w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz gospodarowania mieniem dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju. Współpracowniczka miesięczników „Finanse publiczne”, „Poradnik rachunkowości budżetowej”.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

21.07.2021 (Środa)

Ewidencja dochodów, w tym m.in.: różne wpłaty od rodziców, wynajem pomieszczeń, opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw itp.

Ewidencja należności i odsetek od należności, windykacja należności.

Odpisy aktualizujące należności – istota, ewidencja.

Ewidencja wydatków, w tym min. wydatki na kształcenie specjalne, wydatki remontowe i inwestycyjne, zaangażowanie, wydatki niewygasające.

Ewidencja zobowiązań, w tym zobowiązania wymagalne.

Ewidencja kosztów m.in. świadczenia, szkolenia, koszty dochodzenia należności itd. Korekta kosztów.

Rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia.

Funkcjonowanie i rozliczanie rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych po zmianach.

Inne różne wątpliwości ewidencyjne: faktura proforma, kwoty do wyjaśnienia, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.

Ewidencja wyniku finansowego.

Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – zakup, wytworzenie, darowizna, nieodpłatne otrzymanie, porządkowanie ksiąg inwentarzowych, ulepszenia, amortyzacja, likwidacja.

Fundusz jednostki – istota, analityka.

Sprawozdawczość finansowa.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
  • 299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-07-2021)
  • 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-07-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
  • certyfikat (wer. elektroniczna)
  • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte