Termin szkolenia gwarantowany
25.10.2022

Wtorek

Online
od 599 PLN
Cel

Celem szkolenia jest praktyczne wskazanie na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę i mające wpływ na działalność instytucji kultury.

Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są  przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Wychodząc naprzeciw uczestnikom w załączeniu, jako dodatek, zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych w instytucjach kultury oraz do pracowników CUW.

Prowadzący
Teresa Krawczyk

Wykładowczyni wyższych uczelni, wieloletnia praktyczka administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

25.10.2022 (Wtorek)

Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont, w tym:

  • ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu,
  • prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności.

Plan finansowy i źródła finansowania instytucji kultury.

Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych – schematy księgowań z wyjaśnieniami:

  • przychody: własne, międzyokresowe,
  • przychody zewnętrzne (z uwzględnieniem podatku VAT):
   • dotacje podmiotowe ewidencja, przeznaczenie, rozliczenie na przestrzeni okresów,
   • celowe na wskazane zadania i programy pozyskanie, ewidencja, rozliczenie,
   • celowe inwestycyjne pozyskanie, ewidencja, rozliczenie,
  • pozostałe przychody operacyjne sponsoring, darowizny,
  • koszty (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat),
  • fundusze w instytucji kultury.

Należności i zobowiązania oraz odsetki:

  • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne (powiazanie ze stopą referencyjną zmiany),
  • aktualizacja należności zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach.

Ewidencja księgowa materiałów, towarów, wydawnictw (konto 014, konto 016) oraz ich odpisy aktualizacyjne.

Środki trwałe wysoko- i niskocenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (inwestycje) – przekazanie majątku, źródła finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja do 10 tys. i powyżej 10 tys. (w tym: umorzenie i amortyzacja).

Zasady wypełniania CIT-8 i CIT- 8/0 za 2021 r. – wyliczenie przykładu.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-10-2022)
 • 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-10-2022)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte