Termin szkolenia gwarantowany
27.07.2020

Poniedzialek

Internet
od PLN
Cel

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych po zmianach przepisów ustaw i rozporządzeń w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.

Obszerny materiał dotyczący rachunkowości, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki, wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności.

NULL
Czas trwania
9:00-15:00
Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • szkolenie online (na żywo)
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest dla skarbników, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Prowadzący
Teresa Krawczyk

Wykładowczyni wyższych uczelni, wieloletnia praktyczka administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

27.07.2020 (Poniedzialek)

Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont:

  • zakres,
  • uproszczenia.

Informacja dodatkowa:

  • jak ewidencjonować dane w ewidencji księgowej (zasady ustalone przez organy- kontrola zarządcza-załącznik-  zarządzenie i tabele).

Dochody, Wydatki, Przychody i Koszty:

  • ewidencja, opis po zmianach.

Wydatki niewygasające:

  • ewidencje,
  • zasady.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

  • w JST i jednostkach budżetowych.

Ewidencja należności i dochodów budżetowych – zasady i terminy, w tym m.in.:

  •  należności krótkoterminowe i długoterminowe,
  •  nadpłaty, zaległości, przedawnienia,
  •  należności sporne i wątpliwe.

Odsetki od nieterminowych spłat należności, zobowiązań i transakcji:

  • ewidencja księgowa – terminy, zasady, wysokość.

Rekompensata za dochodzenie należności cywilnoprawnych (40/70/100 euro):

  • zasady,
  • ewidencja.

Rezerwa kryzysowa – zadania nietypowe w JST, w jednostkach budżetowych – COVID-19:

  • jak przeprowadzić i ewidencjonować (proces uchwalania, przekazywania i ewidencjonowania środków na zadania związane z epidemią).

Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, remonty i ulepszenia:

  • środki trwałe w budowie (Inwestycje) – źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja (z uwzględnieniem materiałów bibliotecznych, środków dydaktycznych) po zmianach przepisów.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Rachunkowość - problemy w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w dobie epidemii (szkolenie online)

Internet, 27.07.2020

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi