Termin szkolenia gwarantowany
27.07.2020

Poniedzialek

Internet
od PLN
Cel

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych po zmianach przepisów ustaw i rozporządzeń w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.

Obszerny materiał dotyczący rachunkowości, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki, wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności.

NULL
Czas trwania
9:00-15:00
Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • szkolenie online (na żywo)
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest dla skarbników, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Prowadzący
Teresa Krawczyk

Wykładowczyni wyższych uczelni, wieloletnia praktyczka administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

27.07.2020 (Poniedzialek)

Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont:

  • zakres,
  • uproszczenia.

Informacja dodatkowa:

  • jak ewidencjonować dane w ewidencji księgowej (zasady ustalone przez organy- kontrola zarządcza-załącznik-  zarządzenie i tabele).

Dochody, Wydatki, Przychody i Koszty:

  • ewidencja, opis po zmianach.

Wydatki niewygasające:

  • ewidencje,
  • zasady.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

  • w JST i jednostkach budżetowych.

Ewidencja należności i dochodów budżetowych – zasady i terminy, w tym m.in.:

  •  należności krótkoterminowe i długoterminowe,
  •  nadpłaty, zaległości, przedawnienia,
  •  należności sporne i wątpliwe.

Odsetki od nieterminowych spłat należności, zobowiązań i transakcji:

  • ewidencja księgowa – terminy, zasady, wysokość.

Rekompensata za dochodzenie należności cywilnoprawnych (40/70/100 euro):

  • zasady,
  • ewidencja.

Rezerwa kryzysowa – zadania nietypowe w JST, w jednostkach budżetowych – COVID-19:

  • jak przeprowadzić i ewidencjonować (proces uchwalania, przekazywania i ewidencjonowania środków na zadania związane z epidemią).

Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, remonty i ulepszenia:

  • środki trwałe w budowie (Inwestycje) – źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja (z uwzględnieniem materiałów bibliotecznych, środków dydaktycznych) po zmianach przepisów.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte