19-21.01.2022
Zakopane/Online
od 999 PLN
Cel

Szkolenie przedstawia elementy rachunkowości budżetowej poparte przepisami w zakresie rachunkowości oraz ustaw i rozporządzeń finansów publicznych. Zostaną omówione zagadnienia związane z dyscypliną finansów publicznych, elementy kontroli, zasady opisu faktur. Poruszone zostaną kwestie podróży służbowych i inwentaryzacji oraz klasyfikacji budżetowej.

W ramach szkolenia mamy do zaoferowania klika różnych form udziału. Pakiety obejmują udział w szkoleniu wraz z dodatkowymi świadczeniami takimi jak pełne wyżywienie, nocleg lub uczestnictwo w formie online. Wybiera się je na etapie wypełnienia formularza zgłoszenia.

string(9) "hybridout"
Czas trwania
I dzień: zakwaterowanie od 15:00 (dot. osób korzystających z noclegu w hotelu)
II dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
III dzień: od 9:00 do 13:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Wyjazdowe hybrydowe

Szkolenie kilkudniowe prowadzone jednocześnie stacjonarnie w sali szkoleniowej w hotelu oraz w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online. W ramach szkolenia mamy do zaoferowania różne formy udziału (pakiety, które wybierane są podczas wypełniania formularza zgłoszenia), które obejmują udział w szkoleniu wraz z dodatkowymi opcjami, takimi jak pełne wyżywienie, nocleg lub uczestnictwo w formie online.

Metodyka
 • dyskusja
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

Prowadzący
Ewa Kozakiewicz

Praktyk, czynny zawodowo, doświadczony szkoleniowiec specjalizujący się w rachunkowości budżetowej.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

19.01.2022 (Środa)

Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja:

  • dotyczy uczestników szkolenia, którzy wybierają Pakiet 1 lub/i 2.

 

Dzień 2

20.01.2022 (Czwartek)

Nowe obowiązki dla jednostek sektora finansów publicznych – nowy rejestr umów od 01.07.2022 r.:

  • elementy obligatoryjne rejestru umów,
  • wartość przedmiotu,
  • termin zamieszczania umów w rejestrze,
  • sankcje karne.

Nowe obowiązki dla jednostek sektora finansów publicznych ws. działań informacyjnych w ramach zadań finansowanych z budżetu państwa lub funduszy celowych od 25.06.2021 r.

Elementy kontroli:

  • wstępna kontrola dokumentów głównego księgowego – rola i znaczenie,
  • kontrola formalno-rachunkowa,
  • kontrola merytoryczna,
  • dokładne omówienie znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy.

Zaciąganie zobowiązań a plan finansowy:

  • ustawa prawo zamówień publicznych w świetle finansów publicznych od strony finansowo-księgowej, za co odpowiada główny księgowy, podpisanie umowy i zaciągnięcie zobowiązania a plan finansowy.

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju i Finansów rok 2017 poz. 1015:

  • wszelkie czynności faktyczne i prawne skutkujące ujęciem w księgach rachunkowych jednostki środka trwałego,
  • rozliczenie kosztów pośrednich budowy,
  • poziom istotności i ulepszenia przeprowadzane etapami,
  • rodzaje ulepszeń,
  • nakłady na bieżącą eksploatację.

Remont a ulepszenie – wyjaśnienie różnic, oraz w świetle interpretacji prawnych.

Umowa na roboty remontowe:

  • omówienie podstawowych elementów,
  • termin płatności,
  • kary umowne.

Opis faktur, w tym za roboty remontowe.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 3

21.01.2022 (Piątek)

Polski Ład: nowy termin płatności składek ZUS, kalkulator wynagrodzeń.

Zasady (polityka) rachunkowości i ich zmiany:

  • zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
  • zdarzenia po dniu bilansowym; rodzaje zdarzeń po dniu bilansowym,
  • ujęcie w księgach rachunkowych i ujawnianie w sprawozdaniu finansowym zdarzeń po dniu bilansowym.

Prawidłowa ewidencja zdarzeń gospodarczych a program finansów-księgowy:

  • dekretowanie dokumentów,
  • numerowanie dokumentów,
  • grupowanie dokumentów.

Wybrane elementy z inwentaryzacji:

  • termin inwentaryzacji,
  • nowe stanowisko MF w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych na terenie strzeżonym drogą weryfikacji,
  • inwentaryzacja zobowiązań i należności,
  • potwierdzenie sald.

Druki ścisłego zarachowania:

  • księga druków,
  • karta wzorów podpisu,
  • kto ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę drukami ścisłego zarachowania.

Dyscyplina finansów publicznych – katalog, osoby odpowiedzialne.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Harmonogram szkolenia znajduje się w pliku PDF na stronie głównej szkolenia.

Lokalizacja

Lokalizacja szkolenia online:

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Lokalizacja szkolenia na sali:

Ośrodek Fian w Zakopanem
ul. Chałubińskiego 38
34-500 Zakopane

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzaniu udziału, które jest wysyłane na 3 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Mapa

Koszt

Pakiet 1:
Udział w szkoleniu (w hotelu), pełne wyżywienie, nocleg w pok. 1-osobowym, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 1849 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-01-2022)
 • 2049 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-01-2022)
Pakiet 2:
Udział w szkoleniu (w hotelu), pełne wyżywienie, nocleg (łóżko) w pok. 2-osobowym, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 1699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-01-2022)
 • 1899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-01-2022)
Pakiet 3:
Udział w szkoleniu (w hotelu), obiad i przerwy kawowe podczas szkolenia, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
 • 1299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-01-2022)
 • 1499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-01-2022)
Pakiet 4:
Udział w szkoleniu (online), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. elektroniczna)
 • 999 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-01-2022)
 • 1199 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-01-2022)
Wypełnij
formularz
Sprawdź
wszystkie dane
Wyślij
zgłoszenie
Dostaniesz mejla potwierdzającego
Możesz wydrukować potwierdzenie

Informacje ogólne

Nowe obowiązki w rachunkowości budżetowej JSFP w 2022 r.

Zakopane/Online, 19.01.2022 - 21.01.2022

 • Administracja publiczna.
 • Korpus służby cywilnej.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Wymiar sprawiedliwości.
 • Placówki naukowe.
 • Instytucje kultury.
 • Wojsko Polskie.
 • Jednostki oświatowe.
 • Jednostki budżetowe.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
 • Służba zdrowia.
 • Zakłady budżetowe.
 • Firmy prywatne (jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe).
 • Spółki samorządowe.
 • Spółki Skarbu Państwa.
 • Osoby prywatne.

Dane do FV nabywcy

/

Czy nabywca ma być również odbiorcą?

Dane do FV odbiorcy

/

Dane osoby kontaktowej/zgłaszającej

Czy osoba zgłaszająca uczestniczy w szkoleniu?

Rozliczenie kosztów udziału

 • Liczba osób: 0
 • Koszt udziału w szkoleniu wszystkich zgłoszonych osób:
 • Stawka VAT: Sprzedawca zwolniony przedmiotowo z podatku od towaru i usług [dostawca towarów lub świadczeń usługi zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491, z 2018 r. poz. 62, 86. z późn. zm.)]
 • Całkowity koszt udziału w szkoleniu: 0

Uwagi