Termin szkolenia gwarantowany
26.04.2021

Poniedzialek

Online
od 549 PLN
Cel

Celem szkolenia jest uaktualnienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu realizacji projektów pozakonkursowych i konkursowych powiatowych i miejskich urzędów pracy.

string(6) "online"
Czas trwania
od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia

Online

Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online.

Metodyka
 • dyskusja
 • omówienie studium przypadków
 • prezentacja
 • wykład
Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników powiatowych i miejskich urzędów pracy zaangażowanych we wdrażanie projektów oraz dla pracowników wojewódzkich urzędów pracy rozliczających i kontrolujących projekty powiatowych i miejskich urzędów pracy.

Prowadzący
Małgorzata Rulińska

ekonomista, doradca, konsultant, coach, trener od blisko 20 lat. Przeszkoliła dziesiątki tysięcy osób m.in. w ramach programu dla samorządów w całym kraju ze środków Banku Światowego.

więcej
Pobierz informacje o szkoleniu
Pobierz informacje o szkoleniu

Program

Dzień 1

26.04.2021 (Poniedzialek)

Omówienie zakresu tematycznego szkolenia.

Zawieszone zapisy Wytycznych w zakresie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych/miejskich urzędów pracy finansowanych z Funduszu Pracy (do 31.12.2021 r.).

Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków od 01.01.2021 r.

Zmiana PZP a projekty powiatowych/miejskich urzędów pracy.

Zawieszone zapisy Wytycznych w zakresie kontroli (do 31.12.2021 r.) a sposoby prowadzenia kontroli w okresie pandemii:

  • na co zwrócić uwagę,
  • jak się przygotować.

Tarcza 6.0:

  • wydatki kwalifikowane,
  • uprawnione podmioty,
  • problemy.

Rozliczanie Tarczy antykryzysowej w SL2014, w tym trudne przypadki.

Wydatki niekwalifikowalne.

Kwalifikowalność VAT.

Korekty finansowe po zakończeniu projektu, w tym związane z Regułą proporcjonalności.

Naliczanie należności w projekcie w trakcie oraz po zakończeniu realizacji.

Windykacja należności od uczestnika projektu.

Umorzenie należności.

Uproszczone metody rozliczania wydatków – zalecenia Komisji Europejskiej na nową perspektywę.

Stawki jednostkowe w projektach rynku pracy przykłady z woj. zachodniopomorskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego.

Metody mieszane stosowane w innych krajach.

Ułatwienia dla beneficjentów z tytułu pandemii – specustawa funduszowa – aktualizacja na 2021 r.:

  • postępowania administracyjne,
  • problemy ze wskaźnikami,
  • problemy z realizacją zadań,
  • inne ułatwienia.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Lokalizacja

Lokalizacja

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Koszt

Koszt udziału w szkoleniu online:
 • 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 21-04-2021)
 • 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 21-04-2021)

Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
 • certyfikat (wer. elektroniczna)
 • materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie zostało zrealizowane lub jest nieaktywne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

www.goldentraining.pl/szkolenia-otwarte